Nhà xuất bản Xây dựng được thành lập từ năm 1977 và là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Tổ chức xuất bản sản phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành xây dựng và phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước, thực hiện dịch vụ xuất bản, dịch vụ kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

 

DỊCH VỤ IN - THIẾT KẾ