Xử lý nước thải
Giáo trình dùng cho chuyên ngành cấp và thoát nước
4.5
1869
Lượt xem
7
Đã bán
Chọn sản phẩm
93.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
20.000₫
Thành tiền 93.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2019
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
240
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-3073-9
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5955-6

Chúng tôi biên soạn g;áo trình “XỬ LÝ NƯỚC THẢI” nhầm góp phần nâng cao chất lượng dào tạo, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh chuyên ngành cấp và thoát nước.

Giáo trình gồm 8 chương :

Chương 1: Những vấn đề chung về xử lý nước thải;

Chương 2: Công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học;

Chương 3: Công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học;

Chương 4:  Xử lý và sử dụng cặn nước thải;

Chương 5: Khử trùng nưóc thải và xả nước thải đã xử lý vào nguồn;

Chương 6: Sơ đồ chung của trạm xử lý nước thải;

Chương 7: Cơ sở kỹ thuật quản lý trạm xử lý nước thải;

Chương 8: Thu thập tài liệu và cơ sỏ để thiết kê' hệ thống thoát nước.

Chúng tôi chú trọng đi sâu dối với những vấn đề mang tính chất định hướng công nghệ như : xử lý cơ học ; xử lý cặn và đặc biệt là xử lý sinh học nước thải. Trong khi trình bày chúng tôi cũng cô' gắng đưa kèm theo các phụ lục để có thể sử dụng giáo trình như tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực môi trường và xử lý nước thải.

 

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất