Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline khách lẻ:

0888080290

Viettel xin thông báo về việc nâng cấp hệ thống và tạm dừng Dịch vụ đợt nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2022

Viettel xin thông báo về việc nâng cấp hệ thống và tạm dừng Dịch vụ đợt nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2022

 

 

 

 Viettel xin thông báo về việc nâng cấp hệ thống và tạm dừng Dịch vụ đợt nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2022, cụ thể như sau: 

 

1. Nội dung nâng cấp hệ thống: Ngân hàng MB thực hiện nâng cấp Core Banking sẽ ảnh hưởng tới các dịch vụ Viettel đang cung cấp. 

 

2. Thời gian nâng cấp hệ thống và tạm dừng dịch vụ: 

Từ 06h00 ngày 01/09/2022 đến 03h40 ngày 02/09/2022. Từ 03h40 ngày 02/09/2022 dịch vụ trở lại hoạt động bình thường. 

 

3. Các dịch vụ tạm dừng hoạt động trong thời gian nâng cấp hệ thống: 

- Chuyển, giao tiền mặt. 

- Nạp, rút tiền tài khoản Viettel Money (ViettelPay và Mobile Money). 

- Thu hộ (điện, nước, tài chính, bảo hiểm, thu hộ doanh nghiệp/tài xế...). 

- Cổng thanh toán Viettel Money: Các giao dịch thanh toán qua tài khoản ViettelPay