Về Chúng tôi

Về Chúng tôi

Chức năng - nhiệm vụ

  • Nhà xuất bản hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong Giấy phép thành lập do cơ quan thẩm quyền cấp và theo quy định pháp luật.
  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xuất bản dài hạn, hàng năm trình Bộ trưởng phê duyệt.
  • Biên tập và xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước mọi lĩnh vực thuộc ngành xây dựng, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học trong ngành cũng như bạn đọc trong và ngoài nước: Sách quy chuẩn, tiêu chuẩn, sách giáo khoa, giáo trình, định mức kinh tế - kỹ thuật, sách khoa học kỹ thuật, từ điển thuật ngữ v.v...
  • Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế được Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo giao.
  • Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân, cộng tác viên trong nước và quốc tế trong việc in và phát hành các xuất bản phẩm phục vụ cho hoạt động sự nghiệp, sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

Trụ sở: 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Xưởng in: Số 10 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Cửa hàng giới thiệu sách: Số 5 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.37265180 - 0327.888.669

Email: banhang@nxbxaydung.com.vn