Ván khuôn và giàn giáo
4.5
1192
Lượt xem
3
Đã bán
Chọn sản phẩm
78.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
19.000₫
Thành tiền 78.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2012
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
224
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
18-2012/cxb/737-160/xd
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5952-5

Trong xây dựng các kết cấu và công trình bêtông, bêtông cốt thép, công tác ván khuôn chiếm một vị trí rất quan trọng. Khối lượng lao dộng của công tác ván khuôn trong toàn bộ công tác bêtông chiếm khoảng 35 - 45%, còn giá thành chiếm khoảng 15 - 30% giá thành của cấu kiện kết cáu bêtông và bêtông cốt thép.

Ván khuôn có tác dụng quan trọng đến chát lượng bêtông, quyết dịnh hình dáng và bề mặt kết cấu. Ngày nay, nhờ việc áp dụng ván khuôn có chắt lượng cao, nhiều công trĩnh không cần trát mặt ngoai, dem lại hiệu quả kinh tế dáng kề. Trong xảy dựng các công trinh công cộng và văn hoá, ván khuôn trang trí dã dem lại những dường nét kiến trúc khoè mạnh, hấp dẫn.

Tuy nhiên, củng không ít những công trình bị hư hòng là do ván khuôn, giàn giáo chất lượng xấu gây nên.

Mặc dù ván khuôn là rất quan trọng trong thi công bêtông, nhưng trong suốt một thời gian khá dài chúng dã không dược nghiên cứu sâu về mặt kỹ thuật. Gần dây, ván khuôn dã dược nghiên cứu và phát triển nhanh chóng, phong phú vói các loại, kiểu khác nhau và chế tạo từ những vật liệu củng rẩt khác nhau.

Ở nước ta, hàng năm sử dụng một lượng ván khuôn, giàn giáo khá lớn cho xây dựng. Nhưng da số vẫn là lắp ghép từ ván rời tại công trĩnh và liên kết bằng dinh. Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong công tác giàn giảo, ván khuôn còn nhiều hạn chế, chỉ gàn dây ta mói đưa vào sử dụng một số loại dược công cụ hoá.

Cuốn sách này đề cập đến ván khuôn, giàn giáo thi cõng bêtông và bêtông cốt thép toàn khối trong xảy dựng dản dụng và cõng nghiệp. Nội dung sách bao gòm :

-      Những khải niệm chung về ván khuôn, giàn giáo : các loại ván khuôn, giàn giáo thông dụng áp dụng cho các dối tượng công trinh khác nhau (trong dó giói thiệu ván khuôn giàn giáo dược công cụ hoá là loại mà xu hướng hiện nay sử dụng rộng rãi ; ván khuôn thực hiện bằng các tấm định hình đơn giản, hoặc lắp ghép từ ván rời dể phù hợp vói từng diều kiện áp dụng cụ thề).

-      Những yêu cầu chung về kỹ thuật ván khuôn, gian giáo.

-      Số liệu để thiết kế ván khuôn,giàn giáo và một số bảng tra tinh năng kỹ thuật của ván khuôn, giàn giáo.

"Ván khuôn và giàn giáo" là cuốn sách của 2 tác giả Phan Hùng và Trần Như Đính được xuắt bản lần đầu năm 1981. Từ dó đến nay, cuốn sách đã có tác dụng thiết thực trong việc góp phân dầy nhanh tiến dộ, nâng cao chất lượng xày dựng, dông thời là tài liệu phục vụ có hiệu quả cho công tác dào tạo, bồi dưỡng nhiều lớp cán bộ kỹ thuật thi công xây dựng.

Những năm gàn dây, tốc độ và khối lượng xây dựng ỏ nước ta ngày một tăng, yêu câu về chất lượng kỹ thuật và thẩm mỹ công trình ngày càng cao. Những kiến thức cơ bản và tiến bộ kỹ thuật về công tác ván khuôn và giàn giáo dược đ'ê cập trong cuốn sách này vẫn rất căn thiết và bổ ích cho người làm công tác quản lí và thi công xây dựng.

 

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất