Chủ đề sách

4 Giáo trình trong chủ đề

Hoàn thiện pháp luật về quy hoạch đô thị ở Việt Nam
 • Tác giả: TS.Doãn Hồng Nhung
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 224
 • Năm xuất bản: 2010

Giá bán: 50.000 vnđ

Chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 32
 • Năm xuất bản: 2010

Giá bán: 15.000 vnđ

Quy phạm thiết kế thi công & nghiệm thu công tác đất & công trình bằng đất
 • Tác giả: TCVN
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 172
 • Năm xuất bản: 2002

Giá bán: 36.000 vnđ

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.