Chủ đề sách

6 Giáo trình trong chủ đề

Luật Xây dựng
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 170
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 68.000 vnđ

Luật Xây dựng
 • Tác giả:
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 82
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 39.000 vnđ

Luật kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 142
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 63.000 vnđ

Chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 32
 • Năm xuất bản: 2010

Giá bán: 15.000 vnđ

Quy phạm thiết kế thi công & nghiệm thu công tác đất & công trình bằng đất
 • Tác giả: TCVN
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 172
 • Năm xuất bản: 2002

Giá bán: 36.000 vnđ

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.