Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu. Ban hành kèm theo nghị định số 88/1999/NĐ-CP
4.5
155
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
19.000₫
Thành tiền 19.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
218
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5466-7

Nội dung cuốn sách gồm:

  1. Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1-9-1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu.
  2. Nghị định số 14/2000-NĐ-CP ngày 5-5-2000 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1-9-1999 của Chính phủ.
  3. Thông tư số 04/2000/TT-BKH ngày 26-5-2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vế hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1-9-1999 và Nghị định số 14/2000-NĐ-CP ngày 5-5-2000 của Chính phủ.

Chúng tôi hi vọng rằng cuốn sách sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu của các Ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị làm công tác quản lí và thực hiện đầu tư xây dựng trong cả nước.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất