Vai trò chủ nhiệm chủ trì thiết kế đối với dự án đầu tư xây dựng công trình
4.5
1430
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
48.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 48.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2014
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 26.5 (cm)
Số trang:
68
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-1533-0
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3452-2

"Dự án đầu tư xây dựng công trình" là tập hợp  các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định. Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở. (Khoản 17, Điều 2 - Luật Xây dựng).

"Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư xây dựng công trình phải lập dự án để xem xét, đánh giá hiệu quả về kinh  tế - xã hội của dự án, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều này. Việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan" (Khoản 1, Điều 35 - Luật Xây dựng). Việc lập dự án (DA) nói chung và Dự án đầu tư xây dựng công trình (DAĐTXDCT) nói riêng thường diễn ra trong thời gian nhiều tháng, liên quan đến nhiều đầu mối, có ảnh hưởng trực tiếp đến quá  trình thực hiện dự án và sử dụng công trình (kết quả của dự án). Các số liệu thống kê, các phân tích, đánh giá, đề xuất nêu trong dự án thường nhằm mục đích cơ bản là khẳng định "hiệu quả về kinh tế - xã hội của dự án".

Quá trình lập Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm tổng thể những hoạt động liên quan đến công tác kế hoạch, tổ chức, điều hành, kiểm tra và thường xuyên xử lý các vấn đề nảy sinh trong các mối quan hệ, ràng buộc phức tạp từ nhiều phía: các cơ quan quản lý nhà nước; chủ đầu tư của DA; các đối tác; các nhóm công tác (nguồn lực) trong bộ máy DA;  kinh phí;  tiến độ... .

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất