Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam - Tập 2 (Tiêu chuẩn thiết kế: Quy hoạch, khảo sát, những vấn đề chung về thiết kế)
Proceedings of Vietnam construction standards
4.5
948
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
250.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
34.000₫
Thành tiền 250.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2005
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
21 x 31 (cm)
Số trang:
402
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
1501/xb-qlxb-18
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5951-8

Bộ Xây dưng Việt Nam đã có Quyết định số 408/BXD - KHCN, ngày 26 tháng 6 năm 1996 xuất bản tuyển tập các tiều chuẩn xây dựng lăn thử nhất.

Tuyển tập các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam được xuất bản lần này sẽ thống kê toàn bộ các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành về xây dụ ng đả có đền 1/1997, nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu của các dơn vị hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng trong cả nước.

Những tiêu chuẩn được in trong Tuyền tập là những tiêu chuẩn đang hiện hành ở nước ta và có giá trị áp dụng trong toàn ngành xây dưng không phân biệt thành phần kinh tẽ và vùng lãnh thổ.

Tuyển tập được chia thành 11 tập xềp theo thứ tự từ Tập 1 đến Tập 11, nội dung của mỗi tập được xếp theo các cụm công việc (như thiết kẽ, thi công, sản xuất vật liệu xây dưng, phương pháp thử. v.v...) để tiện cho người sử dụng dễ tìm kỉẽm. Tuy nhiên, mỗi tiêu chuẩn ở các tập đều có sư liên hệ mật thiết với nhau. Vĩ vậy, người sử dụng can được làm quen với cơ cấu nội dung của tất cả các tập nằm trong Tuyển tập này.

 

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất