Tuyển tập bộ sách về Luật Xây dựng
Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung, hợp nhất 2014-2020)
Các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng
Luật Xây dựng
Tuyển tập bộ sách về Luật Xây dựng
4.5
2983
Lượt xem
30
Đã bán
Chọn sản phẩm
Thành tiền 387.900 đ 431.000 đ
Được bán bởi:
Nhà Xuất Bản Xây Dựng
Nhà phát hành tin cậy
Tuyển tập bộ sách về Luật Xây dựng bao gồm: Luật Xây dựng năm 2020 và sửa đổi bổ sung cũng như hướng dẫn thực hiện.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất