Turbo Pascal với chương trình tính gió động và động đất theo TCVN 9386:2012
4.5
1324
Lượt xem
3
Đã bán
Chọn sản phẩm
77.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
13.000₫
Thành tiền 77.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2014
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
151
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-0030-5
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3428-7

Nhà cao tầng đang được xây dựng nhiều ở Việt Nam. Việc tính toán nhà cao tầng thường phải kể đến thành phần động của tải trọng gió và đặc biệt là phải tính động đất. Việc tính toán động đất phải được thực hiện theo tiêu chuẩn quy phạm mới: TCVN 9386-1:2012 vỡ TCVN 9386-2:2012.

Hiện nay, tính toán kết cấu nhà cao tầng được thực hiện bằng các chương trình máy tính phổ biến như SAP2000, ETABS… Song các chương  trình mẫu chỉ thực hiện được phần tính toán dao động. Các số liệu nhận được lỡ chu kỳ, biên độ dao động vỡ khối lượng các tầng. Để tính động đất và gió động theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) phải được thực hiện bằng các chương trình khác. Với ngôn ngữ lập trình TURBO PASCAL, ngôn ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo  quy định  dạy chính  thức trong các Trường đại học Kỹ thuật. Tác giả lập chương trình tính gió động theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737-1995 và động đất theo TCVN 9386-1:2012 và TCVN 9386 -2:2012.

Cuốn sách giới thiệu phần ngôn ngữ TURBO PASCAL cơ bản để lập trình  tính toán kết cấu công trình, toàn bộ phần thuật toán và LIST của chương trình. Đồng thời có ví dụ tính toán gió động và động đất một công trình nhà cao tầng thực tế được xây dựng ở Việt Nam.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất