Tư vấn dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng
4.5
1138
Lượt xem
28
Đã bán
Chọn sản phẩm
97.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
22.000₫
Thành tiền 97.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2018
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
264
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-2595-7
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4476-7

Trong  thời  đại  hiện nay,  thuật  ngữ "Tư  vấn"  được  sử  dụng  ở  mọi lúc,  mọi  nơi, như  là  một  đặc  trưng của  nền  kinh tế thị trường.

Cuộc  sống càng  phát  triển thì  sự  phân công  lao  động trong  xã  hội càng  cao  và mang  tính  chuyên nghiệp.  Vì  vậy,  bất  kì lĩnh  vực  nào cũng  cần  có tư  vấn,  như là  một  giải pháp  hữu  hiệu  để  đạt  được  các  mục  tiêu  tối  ưu,  từ  luật pháp,  y  tế,  đến  khoa  học,  công nghệ...  Đặc  biệt trong  ngành  Xây  dựng,  tư  vấn  đã  trở  nên  cần  thiết và  ở  một vài  trường  hợp  bắt  buộc mang  tính  pháp luật,  đó  là "Tư  vấn  giám sát  thi  công xây  dựng  công trình".

Trong  lịch  sử  phát triển  của  con người,  tư  vấn đã  xuất  hiện hàng  nghìn  năm  nay,  còn trong  ngành  Xây  dựng  tư  vấn  cũng đã  có  mặt cách  đây  hàng trăm  năm.

Đặc  biệt khi  nền  kinh tế thị  trường  phát triển,  thì  tư  vấn  xây  dựng  đã  trở  thành một  nghề  chuyên nghiệp,  có  đẳng  cấp  cao và  được  xã  hội  tôn trọng.

Ở  Việt Nam  do  những hoàn  cảnh  lịch  sử  đặc  biệt,  nên tư  vấn  nói chung  và  tư  vấn  xây  dựng  nói  riêng  chưa có  điều  kiện  để  phát triển.  Chỉ  đến  những  năm  đầu  tiên  của  thế  kỷ  này khi  nền  kinh tế của  chúng  ta đã  trở  thành nền  kinh  tế thị trường  và  đất  nước  ta đã  hội  nhập quốc  tế,  Việt Nam  đã  là thành  viên  của  Tổ  chức Thương  mại  Quốc tế WTO,  thì  tư  vấn  xây  dựng  mới  thực  sự phát  triển.

Vì  vậy, việc  đào  tạo  một  đội ngũ  kĩ  sư tư  vấn  và các  tổ  chức tư  vấn  xây  dựng  chuyên nghiệp  đã  trở nên  cần  thiết hơn  bao  giờ.

Để  đáp  ứng  nhu  cầu  này Trường  đại  học Xây  dựng  đã  mở  rất nhiều  khóa  đào  tạo,  bồi  dưỡng  nghiệp vụ  cho  các kĩ  sư  tư  vấn  giám sát  của  ba chuyên  ngành:

-  Xây  dựng  dân  dụng  và công  nghiệp;

-  Xây  dựng  công trình  giao  thông;

-  Xây  dựng  công trình  thủy  lợi -  thủy  điện.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất