Tự động hoá trong xây dựng
4.5
1301
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
103.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
25.000₫
Thành tiền 103.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2014
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
292
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-0491-4
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5357-8

Muốn hiện đại hoá nền kinh tê'nước nhà cần phải nâng cao mức độ tự động hoá của các quá trình sản .xuất công nghiệp. Tự động hoá các quá trình công nghệ sẽ tạo điều kiện giải phóng con người khỏi lao động nặng nhọc, tránh cho người lao động phải trực tiếp làm việc trong các môi trường nguy hiểm, có hại cho sức khoẻ đảm hảo nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm. Một nền sản xuất tiên tiến, hiện đại đòi hỏi một trình độ tự động hoá cao. Ở nước ta ngày càng có nhiều dây chuyên công nghệ tự động hiện đại được sử dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, của nền sản xuất công nghiệp, của nền kỉnh tế quốc dân v.v...

Để tiếp cận được với các công nghệ sản xuất có trình độ tự dộng hoá cao, khai thác, sử dụng chúng có hiệu quả, mỗi cán hộ kĩ thuật, ngoài những kiến thức chuyên ngành, cần cố những hiếu biết cơ bản về điêu khiển tự động.

Nhằm đáp ứng nhu cầu trên các tác giả hiên soạn cuốn giáo trình "Tự động hóa trong xây dựng".

Giáo trình "Tự động hóa trong xây dựng" đê cập tới những khái niệm cơ bản về điều khiển tự động, trình bày phần cơ hán nhất của lí thuyết điều khiển tự động là hệ thống điêu khiển tuyến tính liên tục, phương pháp mô tả toán học, phân tích chất lượng và ổn định của hệ thống điều khiển tự động. Giáo trình cũng đề cập đến lí thuyết hệ thống diều khiến xung tuyến tính. Phần cuối của giáo trình trình bày các dây chuyên công nghê tư động chủ yếu trong sản xuất vật liêu và cấu kiên xây dưng.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất