Trường Đại học Xây dựng

Trường Đại học Xây dựng
0 Đầu sách
Trường Đại học Xây dựng là một trong những trường đại học công lập đứng đầu khối ngành xây dựng tại Việt Nam. Tiền thân là Khoa Xây dựng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 1956. Đến năm 1966 tách ra thành trường riêng
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.