Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Ngoại thương
0 Đầu sách
Trường Đại học Ngoại thương là một trường đại học về khối ngành kinh tế, với thế mạnh thương hiệu là đào tạo ngành kinh tế đối ngoại, kinh doanh quốc tế và quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.