Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290

Trường Đại học

Trường Đại học

      Nhà xuất bản Xây dựng liên kết với mạng lưới các trường cao đẳng, đại học trên cả nước; xây dựng một hệ thống dữ liệu xuất bản phẩm khổng lồ, sách giáo khoa, giáo trình và sách chuyên ngành của từng trường, tất cả đều có trên trang Cổng thông tin điện tử của Nhà xuất bản Xây dựng. Đây sẽ là nơi cung cấp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của các bạn sinh viên nói riêng và khách hàng nói chung. Cổng thông tin của Nhà xuất bản Xây dựng hứa hẹn là đối tác tin cậy để các trường đại học trên toàn quốc cung cấp những xuất bản phẩm, sách điện tử và quảng bá hình ảnh rộng rãi đến tới bạn đọc.

Ok