Trắc địa xây dựng thực hành
4.5
835
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
86.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
27.000₫
Thành tiền 86.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2011
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 cm
Số trang:
314
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
46-2011/cxb/
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5947-1

Chúng ta đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác trắc địa xây dựng là một phần công việc không thể thiếu trong quá trình xây dựng các công trình hiện đại trên quy mô lớn. Trắc địa xây dựng đảm bảo công tác tổ chức, thiết kế, thực hiện các nội dung:

-      Khảo sát địa hình khu vực xây dựng;

-      Đo đạc, quy hoạch, quản lý đất đai;

-      Đảm bảo công tác trắc địa trong quá trình thi công, nghiệm thu, quản lý, theo dõi chất lượng công trình xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng cầu đường, xây dựng thủy lợi và các dạng công trình xây dựng khác.

Để nắm bắt được và có khả năng thực hiện các nội dung công việc trên, người cán bộ kĩ thuật sau khi được trang bị kiến thức trắc địa đại cương cần được bổ sung các kĩ năng trắc địa xây dựng thực hành.

Cuốn “Trắc địa xây dựng thực hành” gồm bẩy chương và hai phụ lục:

Chương 1 giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các máy trắc địa xây dựng cơ bản thế hệ mới nhất đang được sử dụng rộng rãi.

Chương 2 trình bày nội dung đo, tính và cúc dụng cụ xác định tuyến, đường thẳng ngoài thực địa.

Chương 3 là phần giới thiệu, phân tích, so sánh các phương pháp tính diện tích, phân chia diện tích, điều chỉnh đường ranh giới trên bản đồ và ngoài thực địa.

Chương 4 xét các phương pháp tính thể tích; giới thiệu, phân tích, so sánh kết quả xác định khối lượng đào đắp trong các trường hợp, các dạng công trình xay dựng khác nhau.

Chương 5 đi sâu chứng minh, phản tích các phương pháp tính toán, bố trí dụng công trình xây dựng đặc trưng, có quan hệ đặc biệt đến địa hình xảy dựng, đó là cúc loại đường giao thông trên bộ. Đặc biệt đi sâu tính, bố trí các dạng đường cong trên tuyến công í rình.

Chương 6 giới thiệu nội dung công tác trắc địa trong cấc giai đoạn xảy dựng công trình, độ chính xậc xây lắp và độ chính xác đo đục cần đảm bảo trong các giai đoạn cho các dụng công trình xảy dựng khúc nhau. Phần cuối

chương này giới thiệu các phương pháp, các dụng cụ trắc địa xây dựng mới nhất, hiện đại nhất và trình bày khả năng tự động hoá trong công tác trắc địa xây dựng.

Chương 7 đi sâu trình bày, phân tích các phương pháp đo biến dạng công trình. Đây là nội dung công tác trắc địa đặc trưng trong các giai đoạn xây dựng, theo dõi chất lượng công trình. Đặc biệt đi sâu giới thiệu quy trình đo lún, phương pháp tính kết quả đo, đánh giá độ Ổn định các mốc chuẩn.

Cuối tài liệu là phụ lục các công thức thường dùng và phụ lục thuật ngữ chuyên ngành.

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất