Tối ưu hoá dự trữ vật tư trong thiết kế tổng mặt bằng xây dựng
4.5
599
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
13.000₫
Thành tiền 13.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2006
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
19 x 26.5 (cm)
Số trang:
157
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
2006-tuhdtvtttktmbxd
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4269-5

Xây dựng không chỉ là ngành kinh tế quan trọng sản xuất ra của cải vật chất mà còn là ngành giữ vai trò chủ yếu trong việc tạo ra cơ sở vật chất ban đầu cho mọi ngành, mọi hoạt động của xã hội.

Sản xuất xây dựng rất đa dạng, thu hút một lượng vốn đầu tư khá lớn. Chủ trương "công nghiệp hoá, hiện đại hoá" của Nhà nước là động lực để lượng đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng tăng, hiệu quả của đầu tư trong xây dựng càng trở thành vấn đề mà các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp xây dựng và xã hội quan tâm. Hiệu quả đầu tư xây dựng được quyết định bởi nhiều khâu, trong đó có khâu tổ chức xây dựng, nhằm đẩy nhanh tốc độ thi công, đảm bảo chất lượng, sớm đưa công trình vào khai thác.

Trong tổ chức sản xuất xây dựng, tổng mặt bằng xây dựng chiếm một vị trí quan trọng. Tổng mặt bằng xây dựng là một hệ thống, một mô hình động, phát triển theo không gian và thời gian, phù hợp với công nghệ và quy trình xây dựng. Do đặc điểm của sản xuất xây dựng, tổng mặt bằng xây dựng của các công trình mang nhiều nội dung và hình thức riêng biệt.

Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, để thực hiện tiến độ thi công, dự trữ vật tư là yếu tố có ý nghĩa hạn chế rủi ro, đảm bảo chủ động trong sản xuất. Dự trữ vật tư có ảnh hưởng chi phối đến các nội dung của thiết kế tổng mặt bằng xây dựng. Dự trữ vật tư quyết định quy mô kho bãi, mức đầu tư và công suất của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sản xuất phụ trợ và khai thác nguyên vật liệu. Dự trữ vật tư xây dựng chịu ảnh hưởng của điều kiện mặt bằng, điều kiện thị trường, khả năng huy động vốn trong từng giai đoạn... 

Cuốn sách này đề cập đến vấn đề tối ưu hoá dự trữ vật tư và những ảnh hưởng của nó đến thiết kế tổng mặt bằng xây dựng ở Việt Nam. Nội dung sách bao gồm:

- Tổng quan về thiết kế tổng mặt bằng xây dựng. Vấn đề tối ưu hoá trong thiết kế tổng mặt bằng xây dựng. Yếu tố dự trữ vật tư trong thiết kế tổng mặt bằng xây dựng. 

- Bài toán tối ưu hoá dự trữ vật tư và sử dụng kết quả của bài toán trong thiết kế tổng mặt bằng xây dựng ở Việt Nam. Dự báo khả năng cung ứng vật tư xây dựng của thị trường.

Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy học tập ở các trường đại học có chuyên ngành Xây dựng, cho các kỹ sư trong các ban quản lý dự án, các phòng kỹ thuật của doanh nghiệp xây dựng và bạn đọc có quan tâm đến lĩnh vực này.

Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là vấn đề còn nhiều mới mẻ, tác giả đã đề cập đến những ảnh hưởng của thị trường đến bài toán tối ưu hoá dự trữ vật tư xây dựng trong tổ chức tổng mặt bằng xây dựng. Tuy nhiên, do nội dung rộng và biến động của thị trường hết sức đa dạng nên cuốn sách sẽ còn nhiều điểm cần bổ sung hoàn thiện. 

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất