Tổ chức sản xuất xây dựng
4.5
1532
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
18.000₫
Thành tiền 18.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2006
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 cm
Số trang:
208
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
2006-tcsxxd
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4267-1

Nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiều khái niệm mới và nhiều phương thức làm ăn mới đã xuất hiện nhằm đẩy mạnh nền sản xuất xây dựng phù hợp với những chuyển biến to lớn về khoa học công nghệ và về tổ chức sản xuất xây dựng theo con đường công nghiệp hoá.

Những giáo trình về tổ chức sản xuất xây dựng trước đây chưa đáp ứng được sự cập nhật tình hình chuyển biến của nước ta và thế giới.           

Giáo trình "Tổ chức sản xuất xây dựng" đáp ứng sự đổi mới chung của đất nước. Những kiến thức cơ bản cùng với nhiều khái niệm và phương thức tổ chức hiện đại, thực tiễn đang diễn ra ở nước ta được đúc rút công phu và có cơ sở khoa học.

Giáo trình Tổ chức sản xuất xây dựng bám sát Luật Xây dựng và các 
Nghị định để hướng dẫn áp dụng Luật Xây dựng như Nghị định 16/2005/NĐ-CP, Nghị định 209/2004/NĐ-CP và Nghị định 08/2005/NĐ-CP mới ban hành ở nước ta cùng với chủ trương hoàn thiện các tổ chức sản xuất xây dựng của Nhà nước và cập nhật những phương thức điều khiển hiện đại, tư duy và phương tiện mới trên thế giới.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất