Tổ chức sản xuất xây dựng
4.5
264
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
280.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
80.000₫
Thành tiền 280.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2022
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
472
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-6505-2
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-6868-8

Quá trình sản xuất xây dựng rất phức tạp, các đơn vị tham gia xây dựng công trình phải cùng nhau thực hiện phần việc được giao theo một trình tự nhất định về thời gian và không gian; quá trình sản xuất xây dựng với điều kiện làm việc nặng nhọc, phải tiến hành ngoài trời nên chịu ảnh hưởng của thời tiết, làm gián đoạn quá trình thi công, năng lực sản xuất của tổ chức xây dựng không được sử dụng điều hoà theo bốn quý; sản xuất xây dựng chịu ảnh hưởng của lợi nhuận chênh lệch do điều kiện địa điểm xây dựng đem lại; tốc độ phát triển kỹ thuật xây dựng thường chậm hơn nhiều ngành khác…

Tất cả các điều kiện trên đã ảnh hưởng đến sản xuất xây dựng, ảnh hưởng đến phương pháp tính toán các chi phí trong xây dựng; đòi hỏi các tổ chức xây dựng phải có trình độ phối hợp tổ chức cao trong sản xuất, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức xây dựng có liên quan; phải lập tiến độ thi công hợp lý để tránh thời tiết xấu…

Quá trình sản xuất xây dựng ở Việt Nam hiện nay đang diễn ra như một quá trình phát triển tổng hợp, kết hợp bước đi tuần tự và bước đi nhảy vọt, kết hợp giữa hợp tác hóa lao động giản đơn, công trường thủ công, nửa cơ giới, cơ giới hoá. Trong bối cảnh hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, trình độ xây dựng của Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và điều kiện để có thể phát triển nhanh. Nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi sang cơ chế thị trường, nhiều khái niệm, nhiều phương thức, nhiều công nghệ mới đã xuất hiện nhằm đẩy mạnh quá trình sản xuất xây dựng phù hợp với những chuyển biến nhanh và mạnh về khoa học công nghệ và về tổ chức sản xuất xây dựng theo con đường công nghiệp hóa trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0.

Để đáp ứng sự đổi mới chung của đất nước, cập nhật những kiến thức cơ bản cùng với nhiều khái niệm và phương thức tổ chức hiện đại đang diễn ra trong nước, trên thế giới; giáo trình “Tổ chức sản xuất xây dựng” được biên soạn với kỳ vọng hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất xây dựng cả trên phương diện lý thuyết và thực tiễn. Nội dung giáo trình gồm ba phần:

Phần I. Tổ chức quá trình sản xuất xây dựng gồm: Kiến thức cơ bản về tổ chức quá trình sản xuất xây dựng (chương 1); Tổ chức thực hiện các quá trình sản xuất xây dựng (chương 2).

Phần II. Tổ chức cơ sở vật chất & thi công trên công trường xây dựng gồm: Thiết kế tổ chức xây dựng (chương 3); Lập kế hoạch tiến độ thi công (chương 4); Tổ chức cơ sở vật chất kỹ thuật cho công trường xây dựng (chương 5); Tổ chức tổng mặt bằng thi công trên công trường xây dựng (chương 6).

Phần III. Các phương pháp tổ chức thi công công trình xây dựng gồm: Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền (chương 7); Tổ chức thi công theo phương pháp sơ đồ mạng lưới (chương 8).

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất