4.5 256 Đánh giá
12 Lượt mua
377 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 10.800đ/tháng Thuê
Sách giấy: 72.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh

Tác giả

TS. Nguyễn Tiến Đức (CB), Nguyễn Xuân Thành, Ngô Thị Thu Huyền, Đào Đăng Quang, Nguyễn Văn Luân - ĐH Kỹ thuật Thái Nguyên

4.5 256 Đánh giá
12 Lượt mua
377 Lượt xem
Ebook: 10.800đ/tháng Thuê
Sách giấy: 72.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 120 trang
  • Khổ sách: 19x27 cm
  • Năm xuất bản: 2020
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-3184-2
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh

 

Môi trường sống trên Trái đất đang đối mặt với những vấn đề khủng hoảng lớn có thể dẫn tới sự diệt vong từng phần. Sự xuống cấp của hệ sinh thái dẫn tới suy giảm sức khỏe của con người do nhu cầu thực phẩm, hàng hóa và việc sử dụng các nguồn tài nguyên không bền vững cùng với việc xả các chất độc hại ra môi trường.

Trong tổng thể các giải pháp về môi trường thì những biện pháp quy hoạch và thiết kế kiến trúc đóng góp một vai trò không nhỏ. Quy hoạch, kiến trúc có nhiệm vụ chính là tổ chức không gian đô thị, khu nhà ở, tổ chức sản xuất, xây dựng các công trình, đặc biệt là các nhóm nhà ở trong đô thị nhằm tạo lập và bảo vệ môi trường sống.

Công tác thiết kế quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và môi trường sinh thái của nhiều nước trên thế giới, cũng như ở nước ta trong thời gian qua đã cho thấy vốn đầu tư khá hạn hẹp. Khi tổ chức quy hoạch, kiến trúc nếu không đánh giá hiện trạng và dự báo những tác động có thể xảy ra sẽ làm ô nhiễm môi trường, phá hoại cảnh quan đô thị. Cuốn sách “Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh” sẽ đóng góp thêm những kiến thức lý luận và các giải pháp bảo vệ môi trường sống cho dân cư trong cộng đồng.

 

Mục lục ở đây

 

Trang

Lời nói đầu

3

CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NHÓM NHÀ Ở CHUNG CƯ THEO HƯỚNG KIẾN TRÚC XANH        

 

5

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG

5

1.1.1. Nhà ở chung cư

5

1.1.2. Nhóm nhà ở chung cư

5

1.1.3. Nhóm nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh

6

1.2. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NHÓM NHÀ Ở CHUNG CƯ THEO HƯỚNG  KIẾN TRÚC XANH TRÊN THẾ GIỚI

 

6

1.2.1. Một số mô hình tổ chức không gian khu ở theo hướng kiến trúc xanh trên thế giới

 

6

1.2.2. Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh của một số nước trên thế giới

 

10

1.3. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NHÓM NHÀ Ở CHUNG CƯ THEO HƯỚNG KIẾN TRÚC XANH Ở VIỆT NAM

 

16

1.3.1. Một số mô hình tổ chức không gian khu ở theo hướng kiến trúc xanh tại Việt Nam

 

16

1.3.2. Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư  theo hướng kiến trúc xanh tại Việt Nam

 

22

1.4. MỘT SỐ HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NHÀ Ở XANH

29

1.4.1. Tiêu chí của Hội đồng công trình xanh Việt Nam

29

1.4.2. Tiêu chí Kiến trúc xanh của Hội Kiến trúc sư Việt Nam

30

1.4.3. Tiêu chí của Hội môi trường xây dựng Việt Nam

30

1.4.4. Hệ thống đánh giá “sự phát triển khu xây dựng” của Hội đồng

 

       Công trình xanh Mỹ

31

1.4.5. “Điểm dân cư bền vững” trong chỉ số xanh của Malaysia

34

CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NHÓM NHÀ Ở CHUNG CƯ THEO HƯỚNG KIẾN TRÚC XANH - CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

37

2.1. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN NHÓM NHÀ Ở CHUNG CƯ

37

2.1.1. Các yếu tố tự nhiên

37

2.1.2. Các yếu tố kinh tế

41

2.1.3. Các yếu tố văn hóa

41

2.1.4. Các yếu tố xã hội

41

2.2. CÁC CƠ SỞ LÝ THUYẾT

42

2.2.1. Các thành phần không gian trong nhóm nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh

 

42

2.2.2. Các chiến lược thiết kế

42

2.2.3. Cơ sở thiết kế khí hậu

43

2.2.4. Vật liệu thân thiện với môi trường

47

2.2.5. Cây xanh trong nhóm nhà ở và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị

50

2.2.6. Một số kinh nghiệm nhà ở truyền thống thích ứng với khí hậu địa phương

50

2.3. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM NHÀ Ở CHUNG CƯ THEO HƯỚNG KIẾN TRÚC XANH

54

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NHÓM NHÀ Ở CHUNG CƯ THEO HƯỚNG KIẾN TRÚC XANH

 

57

3.1. QUAN ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NHÓM NHÀ Ở CHUNG CƯ THEO HƯỚNG KIẾN TRÚC XANH

 

57

3.1.1. Quan điểm 1

57

3.1.2. Quan điểm 2

57

3.1.3. Quan điểm 3

57

3.2. TIÊU CHÍ NHÓM NHÀ Ở CHUNG CƯ THEO HƯỚNG KIẾN TRÚC XANH

58

3.2.1. Nguyên tắc đề xuất

58

3.2.2. Tiêu chí nhóm nhà ở chung cư xanh

59

3.3. CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ PHÙ HỢP VỚI KHÍ HẬU ĐỊA PHƯƠNG

63

3.4. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NHÓM NHÀ CHUNG CƯ THEO HƯỚNG KIẾN TRÚC XANH

 

64

3.4.1. Nguyên tắc 1: Tổ chức không gian phù hợp với khí hậu địa phương

64

3.4.2. Nguyên tắc 2: Bảo tồn và tôn tạo hệ sinh thái

64

3.4.3. Nguyên tắc 3: Tối đa tiện nghi trong công trình

65

3.4.5. Nguyên tắc 4: Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường

65

3.4.6. Nguyên tắc 5: Sử dụng nước hiệu quả

65

3.4.7. Nguyên tắc 6: Sử dụng năng lượng hiệu quả

65

3.4.8. Nguyên tắc 7: Nâng cao chất lượng sống cộng đồng

65

3.4.9. Nguyên tắc 8: Ứng phó với biến đổi khí hậu

65

3.5. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NHÓM NHÀ Ở CHUNG CƯ THEO HƯỚNG KIẾN TRÚC XANH

 

66

3.5.1. Giải pháp quy hoạch

66

3.5.2. Giải pháp tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh

 

68

3.5.3. Giải pháp kiến trúc nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh

75

3.5.4. Giải pháp tổ chức không gian ngoài nhà nhóm nhà ở chung cư

 

        theo hướng kiến trúc xanh

84

3.5.5. Các giải pháp công nghệ

87

PHỤ LỤC: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SINH KHÍ HẬU TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG

 

92

TÀI LIỆU THAM KHẢO

112

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.