Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép
4.5
1735
Lượt xem
13
Đã bán
Chọn sản phẩm
74.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
17.000₫
Thành tiền 74.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2014
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 26,5 cm
Số trang:
200
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-2401-1
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5608-1

Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép gồm nhiều công đoạn trong đó tính toán tiết diện cột là một phần tương đối quan trọng và chứa đựng một số vấn đề phức tạp như cột chịu nén lệch tâm xiên, cột có tiết diện tròn hoặc chữT... Những vấn đê' dó tuy cố được đề cập tới trong Tiêu chuẩn thiết kế cũng như trong một số giáo trình và sách tham khảo nhưng thường mới được trình bày ở dạng nguyên lý chung mà ít được chi tiết hóa, cu thể hóa để có thể vận dụng trực tiếp. Ngay trường hợp đơn giản là tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm phẳng, tuy đã được giới thiệu ở nhiều tài liệu, đã được cụ thể hóa bằng các công thức tính toán nhưng cũng còn chứa đựng một vài vấn đê cần làm sáng tỏ hơn.

Trong khi thiết kế các công trình, nhiều kỹ sư và sinh viên thường gặp các vấn đề vừa nêu và yêu cầu tác giả giải đáp. Điều đó thôi thúc tác giả biên soạn tài liệu này nhằm giới thiệu một số vấn đề về tính toán, hy vọng có thể cung cấp được các thông tin và phương pháp cần thiết cho các cần bộ nghiên cứu và thiết kế.

Đây là tài liệu tham khảo mà một số nội dung vượt ra ngoài các giáo trình thông thường ở bậc đại học. Những vấn đê' tính toán chủ yếu theo sát tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Việt Nam TCXDVN 356 : 2005. Tuy vậy có một số vấn đê được mở rộng, giới thiệu theo nhiều quan điểm khác nhau nhầm giúp độc giả hiểu sâu và rộng hơn vê lý thuyết bêtông cốt thép.

Tiêu chuẩn TCXDVN 356 - 2005 được ban hành và cố hiệu lực từ tháng 11 năm 2005, dùng để thay thế tiêú chuẩn TCVN 5574 - 1991. Trong quá trình biền soạn tài liệu này (2004 - 2005) tác giả đã dựa vào tiêu chuẩn TCVN 5574. Khi TCXDVN 356 được công bố thì tài liệu này đã chế bản xong và chuẩn bị đem in. Tác giả đã kịp thời sửa chữa bản thảo theo nội dung và ký hiệu của TCXDVN 356. Chắc chắn rằng những vấn đê quan trọng và cơ bản đã được trình bày theo TCXDVN 356. Tuy vậy có một vài ví dụ dùng số liệu cũ của TCVN 5574 tác giả vẫn để nguyên, vì thấy rằng nó không gây ra nhẩm lẫn về nhận thức, không ảnh hưởng đến mức độ chính xác của tài liệu.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất