Tính toán thiết kế nhà cao tầng theo TCVN và tiêu chuẩn Châu Âu (EUROCODE)

Tác giả

Đặng Tỉnh
4.5 256 Đánh giá
5 Lượt mua
216 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 18.600đ/tháng Thuê
Sách giấy: 124.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Tính toán thiết kế nhà cao tầng theo TCVN và tiêu chuẩn Châu Âu (EUROCODE)

Tác giả

Đặng Tỉnh

4.5 256 Đánh giá
5 Lượt mua
216 Lượt xem
Ebook: 18.600đ/tháng Thuê
Sách giấy: 124.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 226 trang
  • Khổ sách:
  • Năm xuất bản: 2020
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-3134-7
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tính toán thiết kế nhà cao tầng theo TCVN và tiêu chuẩn Châu Âu (EUROCODE)

 

Nhà cao tầng đang được xây dựng nhiều ở Việt Nam. Tính khung nhà cao tầng, xu hướng chung là dùng chương trình ETABS (hiện nay sử dụng chương trình ETABS v9.7.4 và ETABS 2016).

Trong cuốn sách này, tác giả trình bày hai cách tính khung không gian bằng chương trình ETABS: cách thứ nhất, theo sơ đồ truyền thống là các cột của khung được ngàm với móng; cách thứ hai theo sơ đồ tính khung làm việc đồng thời với cọc (coi cọc là các phản lực đàn hồi Spring). Từ các phản lực đàn hồi trên đầu cọc do chương trình ETABS đưa ra, xác định được khả năng chịu tải của cọc. Cách tính thứ hai phù hợp với việc kiểm tra móng cọc đã thiết kế hoặc móng cọc trên thực tế đã thi công xong.

Tính toán thiết kế nhà cao tầng theo tiêu chuẩn mới hiện nay, ngoài việc kiểm tra chuyển vị đỉnh phải thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn 1/500 chiều cao công trình, tiêu chuẩn động đất mới TCVN 9386:2012 còn yêu  cầu kiểm tra chuyển vị lệch tầng và tiết diện các cột chịu lực chính phải thỏa mãn điều kiện của lực dọc quy đổi do tổ hợp tải trọng động đất gây ra.

Cun sách “Tính toán thiết kế nhà cao tầng theo TCVN và tiêu chuẩn châu Âu (Eurocode)” trình bày cách tính toán tải trọng gió theo TCVN và tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode, tính toán móng cọc theo tiêu chuẩn mới TCVN 10304:2014 vừa ban hành thay cho TCXD 205:1998 và tính toán kiểm tra ổn định động lực học công trình.

Cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Tính toán tải trọng gió theo TCVN và tiêu chuẩn châu Âu Eurocode EN 1991-1-4:2005+AC:2010;

Chương 2: Tính động đất theo TCVN 9386:2012 và Eurocode 8-2004;

Chương 3: Nền móng nhà cao tầng: Tính toán móng cọc và móng cọc khoan nhồi theo TCVN 10304:2014;

Chương 4: ETABS tính toán thiết kế nhà cao tầng theo TCVN và Eurocode.

Cun sách giới thiệu phần lý thuyết và phương pháp thực hành với ví dụ tính toán thực tế, làm tài liệu cho các kỹ sư thiết kế kết cấu công trình và các sinh viên nghành xây dựng trong việc nghiên cứu, học tập.

 

Mục lục ở đây

 

Trang

Lời nói đầu

3

Chương 1. Tính toán tải trọng gió theo TCVN và Eurocode

 

1.1. Tính toán gió động (theo TCVN 2737 - 1995)

5

1.1.1. Giá trị tiêu chuẩn thành phần động khi f1 > fL

5

1.1.2. Giá trị tiêu chuẩn thành phần động khi f1 < fL

7

1.1.3. Giá trị tiêu chuẩn thành phần động khi fS < fL

9

1.1.4. Tổ hợp nội lực của tải trọng gió

10

1.1.5. Những thay đổi trong việc xác định tải trọng gió theo

 

QCVN 02-2009/BXD so với TCVN 2737-1995

11

1.2. Tính toán tải trọng gió (theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode)

12

1.2.1. Vận tốc và áp lực gió

12

1.2.2. Tác động của gió

19

1.2.3. Hệ số kết cấu cscd

23

1.3. Ví dụ tính toán tải trọng gió

27

1.3.1. Tính tải trọng gió theo TCVN

28

1.3.2. Ví dụ tính toán tải trọng gió theo

 

Tiêu chuẩn châu Âu Eurocode

47

Chương 2. Tính toán động đất (theo TCVN 9386:2012)

 

2.1. Tiêu chí về tính đều đặn của công trình

58

2.1.1. Tiêu chí về tính đều đặn trong mặt bằng

58

2.1.2. Tiêu chí về tính đều đặn theo mặt đứng

58

2.1.3. Mức độ và hệ số tầm quan trọng

59

2.1.4. Điều kiện nền đất và tác động động đất

59

2.2. Biểu diễn cơ bản của tác động động đất

61

2.2.1. Phổ phản ứng đàn hồi theo phương nằm ngang

61

2.2.2. Phổ phản ứng chuyển vị đàn hồi

62

2.2.3. Phổ phản ứng đàn hồi theo phương thẳng đứng

63

2.2.4. Chuyển vị nền thiết kế

63

2.3. Thành phần nằm ngang của tác động động đất

64

2.4. Phân tích kết cấu

66

2.4.1. Phương pháp phân tích tĩnh lực ngang tương đương

66

2.4.2. Phương pháp phân tích phổ phản ứng

67

2.5. Tổ hợp các phản ứng dạng dao động

70

2.6. Hiệu ứng xoắn

70

2.7. Tổ hợp tải trọng

71

2.8. Ví dụ tính toán động đất

72

2.8.1. Phương pháp phân tích tĩnh lực ngang tương đương

72

2.8.2. Phương pháp phân tích phổ phản ứng

75

Chương 3. Giải pháp nền móng nhà cao tầng (Tính toán móng cọc đóng, ép và cọc khoan nhồi theo TCVN 10304:2014)

 
 

3.1. Móng cọc bê tông cốt thép

89

3.1.1. Tính toán sức chịu tải của cọc

89

3.1.2. Lựa chọn sức chịu tải của cọc

97

3.1.3. Xác định sức chịu tải của cọc ở vùng có động đất

98

3.2. Kiểm tra khả năng chịu tải của cọc nằm trong đài cọc

98

3.3. Tính toán đài cọc

100

3.3.1. Xác định kích thước đáy đài cọc

100

3.3.2. Tính lún cho móng cọc

102

3.4. Tính toán đài cọc khoan nhồi

107

3.4.1. Tính toán đài 1 cọc

108

3.4.2. Tính toán đài 2 cọc

109

3.4.3. Tính toán đài 3 cọc

111

3.4.4. Tính toán đài 4 cọc

112

3.5. Ví dụ tính sức chịu tải của cọc khoan nhồi theo TCVN 10304:2014

 

113

3.5.1. Ví dụ 1: Cọc đường kính 1000 mm.

115

3.5.2. Ví dụ 2: Cọc đường kính 1200 mm

117

Chương 4. Etabs tính toán thiết kế nhà cao tầng theo TCVN

 

và tiêu chuẩn châu Âu Eurocode

 

4.1. Các bước sử dụng chương trình Etabs để tính khung

119

4.2. Chọn vật liệu

120

4.2.1. Chuyển đổi cường độ vật liệu

120

4.2.2. Khai báo vật liệu

122

4.2.3. Chọn tiết diện bê tông

122

4.3. Tính khung xác định các dao động

125

4.3.1. Tĩnh tải (DEAD)

125

4.3.2. Hoạt tải (LIVE)

125

4.3.3. Gắn kết thanh

125

4.3.4. Gắn các tấm

125

4.3.5. Đưa ra các kết quả tính toán dao động

126

4.3.6. Tải trọng gió (WIND)

126

4.3.7. Tải trọng động đất (QUAKE)

127

4.4. Khai báo tổ hợp

133

4.5. Tính toán khung và xuất kết quả

134

4.5.1. Tính cốt thép theo Eurococode chuyển sang TCVN 5574:2012

134

4.5.2. Tính toán

135

4.5.3. Xuất kết quả

136

4.6. Tính khung và cọc làm việc đồng thời

136

4.6.1. Xác định tải đầu cọc

137

4.6.2. Tính độ lún của cọc đơn theo TCVN 10304:2014

137

4.6.3. Hệ số đàn hồi spring của cọc

138

4.6.4. Khai báo hệ số spring của cọc trong Etabs

138

4.6.5. Tính khung liền với cọc

139

4.6.6. Kiểm tra sức chịu tải của cọc

139

4.7. Tính toán kiểm tra lực dọc quy đổi

149

4.7.1. Tải trọng của tổ hợp động đất

150

4.7.2. Kiểm tra lực dọc quy đổi theo TCVN 9386:2012

159

4.8. Kiểm tra chuyển vị đỉnh công trình

165

4.9. Kiểm tra chuyển vị lệch tầng theo TCVN 9386:2012

169

4.10. Kiểm tra ổn định động lực học công trình

170

4.10.1. Phần lý thuyết

170

4.10.2. Ví dụ thực tế

174

4.11. Cốt thép dầm và cột

179

4.11.1. Cốt thép dầm

179

4.11.2. Cốt thép cột

193

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.