Tính toán kết cấu công trình kích thước lớn khi tương tác động lực học với sóng biển và nền
4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
78 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 13.200đ/tháng Thuê
Sách giấy: 88.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Tính toán kết cấu công trình kích thước lớn khi tương tác động lực học với sóng biển và nền

Tác giả

PGS.TS. Đinh Quang Cường - ĐH Xây dựng

4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
78 Lượt xem
Ebook: 13.200đ/tháng Thuê
Sách giấy: 88.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • Người dịch:
  • Số trang: 156 trang
  • Khổ sách: 19x27 cm
  • Năm xuất bản: 2020
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-3105-7
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tính toán kết cấu công trình kích thước lớn khi tương tác động lực học với sóng biển và nền

 

Trên thực tế ngày càng xuất hiện nhiều công trình biển và phương tiện nổi kích thước lớn được xây dựng cố định hoặc di chuyển trên biển. Các công trình biển bằng bê tông nói riêng và các công trình biển kích thước lớn nói chung thường được chế tạo tại các bãi lắp ráp ở ven biển và vận chuyển ra vị trí xây dựng bằng phương pháp kéo công trình tự nổi. Trạng thái di chuyển khi kéo nổi, các kết cấu công trình biển kích thước lớn làm việc theo nguyên lý của công trình biển nổi, chịu tải trọng sóng tới, sóng nhiễu xạ và sóng bức xạ. Trong trạng thái khai thác cố định, phần lớn đế chân của kết cấu công trình biển kích thước lớn sẽ chịu tải trọng sóng nhiễu xạ.

Sách chuyên khảo này sẽ đi sâu phân tích về mặt lý luận để trình bầy một hướng nghiên cứu nhằm ghép hai bài toán: Bài toán xác định lực tương tác thủy động giữa kết cấu công trình với sóng biển và bài toán xác định ứng suất - biến dạng của hệ thống kết cấu công trình biển kích thước lớn nói chung và kết cấu công trình bê tông (là hỗn hợp phi tuyến) nói riêng để thực hiện kiểm tra bền kết cấu không thông qua các bước tính trung gian.

Các phát triển hướng nghiên cứu cho bài toán tương tác của kết cấu kích thước lớn với sóng biển trong trạng thái di chuyển và bài toán tương tác kết cấu - nền đối với móng trọng lực cũng sẽ được giới thiệu trong tài liệu này.

Hy vọng những nghiên cứu sinh, những nhà nghiên cứu và các kỹ sư có đam mê phát triển các chương trình phần mềm phục vụ tính toán kết cấu công trình sẽ đón nhận tài liệu này.

 

Mục lục ở đây

 

Trang

Lời nói đầu                                                                

3

Chương 1. Giới thiệu chung

 

1.1. Giới thiệu về các công trình biển kích thước lớn                                      

5

1.2. Những đặc điểm của công trình biển kích thước lớn                              

7

1.3. Những vấn đề cần giải quyết để tính toán kết cấu công trình biển

 

kích thước lớn tương tác với sóng biển và nền đất                                 

9

1.4. Lựa chọn phương pháp tính phù hợp để tính toán kết cấu

 

công trình biển kích thước lớn khi tương tác với sóng biển và nền      

10

1.5. Những vấn đề đã được giải quyết khi dùng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán kết cấu công trình biển kích thước lớn khi tương tác với sóng biển và nền   

 

11

1.6. Những vấn đề chưa giải quyết được khi dùng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán kết cấu công trình biển kích thước lớn khi tương tác với sóng biển và nền    

 

18

1.7. Những vấn đề sẽ giải quyết trong tài liệu này                                   

19

Chương 2. Các quan hệ tương tác động lực học giữa công trình biển cố định và sóng biển

 

2.1. Các quan hệ động lực học cơ bản của kết cấu công trình trọng lực bê tông (là vật rắn biến dạng cấu tạo từ vật liệu đa thành phần)         

 

20

2.2. Các quan hệ động lực học sóng biển (chất lỏng)                                

36

2.3. Quan hệ tương tác giữa công trình và sóng biển                                

40

2.4. Kết luận chương 2                                                                               

59

Chương 3. Xây dựng thuật toán nối ghép hệ thống chương trình và các chương trình phụ trợ để giải bài toán tương tác động lực học giữa công trình biển cố định kích thước lớn bằng bê tông với sóng biển

 

3.1. Xây dựng sơ đồ tính kết cấu công trình biển trọng lực bê tông

 

theo phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH)                                     

61

3.2. Thuật toán tổng quát giải bài toán tương tác                                      

62

3.3. Giới thiệu chương trình và thuật toán nối ghép hệ thống chương trình để giải bài toán tương tác động lực học giữa kết cấu công trình biển kích thước lớn và sóng biển      

 

66

3.4. Xây dựng các chương trình phụ trợ                                                  

70

3.5. Kết luận chương                                                                                      

84

Chương 4. Tính kết cấu công trình biển trọng lực làm việc đồng thời với nền theo phương pháp phần tử hữu hạn

 

4.1. Mô phỏng hệ thống kết cấu và nền để giải bài toán tương tác hệ thống kết cấu công trình biển trọng lực bê tông làm việc đồng thời với nền   

 

85

4.2. Phương trình động lực học tổng quát                                                     

94

4.3. Tính toán đồng thời kết cấu khối chân đế công trình biển trọng lực với nền bằng các chương trình tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn                                                                                  

94

4.4. Kết luận chương 4                                                                              

96

Chương 5. Tính toán hệ thống kết cấu công trình biển kích thước lớn trong trạng thái di chuyển

 

5.1. Sơ đồ tính tổng thể kết cấu công trình biển kích thước lớn trong

 

trạng thái di chuyển [46], [66]                                                             

98

5.2. Tải trọng sóng và dòng chảy lên kết cấu công trình biển kích thước lớn trong trạng thái di chuyển theo phương pháp phần tử biên [46] 

 

100

5.3. Chuyển đổi lực sóng từ lưới chia phần tử biên sang lưới chia

 

phần tử hữu hạn                                                                                    

101

5.4. Tính toán tổng thể giàn khoan tự nâng trong trạng thái di chuyển dùng phương pháp phần tử hữu hạn                                                             

112

5.5. Thuật toán tổng quát kết hợp giữa phần tử biên và phần tử hữu hạn

 

để tính toán tổng thể giàn khoan tự nâng trong trạng thái di chuyển   

115

5.6. Kết luận chương 5                                                                           

117

Chương 6. Một số nghiên cứu ứng dụng

 

6.1. Nghiên cứu các trường hợp riêng                                                      

118

6.2. Thí dụ áp dụng, tính kết cấu trụ đỡ công trình biển trọng lực bê tông  

124

6.3. Thí dụ áp dụng, tính móng công trình biển trọng lực làm việc

 

đồng thời với nền [23], [40], [60], [61]                                               

129

6.4. Thí dụ áp dụng, tính toán kiểm tra bền kết cấu thân và chân giàn khoan tự nâng 400 ft trong trạng thái di chuyển bằng phần mềm chuyên dụng ANSYS/AQWA [52], [66]                                                            

139

6.5. Kết luận chương 6                                                                         

147

Phần kết luận                                                                                              

148

Tài liệu tham khảo                                                                                        

149

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.