Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline khách lẻ:

0888080290

Tin tức

Giới thiệu danh mục sách mới tháng 12 - 2022 do Nhà xuất bản Xây Dựng phát hành

Tháng 12 này, Nhà xuất bản Xây dựng tiếp tục cho ra mắt những cuốn sách hay, đem lại nhiều giá trị trong lĩnh vực xây dựng. Danh mục gồm 7 cuốn sách, trân trọng mời quý độc giả đón đọc.

Giới thiệu danh mục sách mới tháng 11 - 2022 do Nhà xuất bản Xây Dựng phát hành

Tháng 11 này, Nhà xuất bản Xây dựng tiếp tục cho ra mắt những cuốn sách hay, đem lại nhiều giá trị trong lĩnh vực xây dựng. Danh mục gồm 7 cuốn sách, trân trọng mời quý độc giả đón đọc.

📒 Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Xây dựng năm 2014 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

📒 Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

📒 Luật quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH30/2009/QH 12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01...

📒 Luật Kinh doanh Bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014

📒 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

📒 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật này quy định về việc thành lập, tố chức quản lý, tố chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cố phần, công ty hợp danh và...

Tuyển tập hay nhất