Tiêu chuẩn xây dựng về dung sai trong xây dựng công trình
4.5
946
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
84.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
13.000₫
Thành tiền 84.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2015
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
10 x 15 (cm)
Số trang:
110
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
2015005
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3936-7

TCVN 9259 - 1 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 3443 - 1 : 1979.

TCVN 9259 -1 : 2012 được chuyển đổi từ TCXD 247 : 2001 (ISO 3443 - 1 : 1979) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9259 - 8 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 3443 - 8 : 1989. TCVN 9259 - 8 : 2012 được chuyển đổi từ TCXD 211 : 1998 (ISO 3443 - 8 : 1989)  theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Bộ TCVN 9259 dưới tiêu đề chung là “Dung sai trong xây dựng công trình” bao gồm những phần sau:

TCVN 9259 - 1 : 2012, Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 9259 - 8 : 2012, Phần 8: Kiểm tra kích thước và kiểm soát thi công.

Bộ ISO 3443 Tolerances for building còn gồm các phần sau:

ISO 3443 - 2 : 1979 - Part 2: Statistical basis for predicting fit between components having a normal distribution of sizes

ISO 3443 - 3 : 1987 - Part 3: Procedures for selecting target size and predicting fit 

ISO 3443 - 4 : 1986 - Part 4: Method for predicting deviations of assemblies and for allocation of tolerances

ISO 3443 - 5 : 1982 - Part 5: Series of values to be used for specification of tolerances

ISO 3443 - 6 : 1986 - General principles for approval criteria, control of conformity with dimensional tolerance specifications and statistical control - Method 1

ISO 3443 - 7 : 1988 - Part 7: General principles for approval criteria, control of conformity with dimensional tolerance specifications and statistical control - Method 2 (Statistical control method)

TCVN 9259 - 1,8 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 9261 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 1803 : 1997.

TCVN  9261  :  2012  được  chuyển  đổi  từ  TCXD  252  :  2001 (ISO 1803:1997) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9261 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 9262 - 1 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 7976 - 1 : 1989.

TCVN 9262 -  1  :  2012 được chuyển đổi từ TCXD 193 :  1996 (ISO 7976 - 1 : 989) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9262 - 2 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 7976 - 2:1989.

TCVN  9262  -  2  :  2012  được  chuyển  đổi  từ  TCXD  210  :  1998 (ISO 7976 - 2 : 1989) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Bộ TCVN 9262 với tiêu đề chung “Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và các cấu kiện chế sẵn của công trình” gồm có 2 phần dưới đây:

TCVN 9262 - 1 : 2012, Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo

TCVN 9262 - 2 : 2012, Phần 2: Vị trí các điểm đo.

TCVN 9262 -1,2:   2012  do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất