Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12870: 2020 Biệt thự nghỉ dưỡng; TCVN 12871 : 2020 Văn phòng kết hợp lưu trú; TCVN 12872 : 2020 Nhà thương mại liền kề; TCVN 12873 : 2020 Căn hộ lưu trú

Tác giả

Bộ Xây dựng
4.5 256 Đánh giá
23 Lượt mua
1017 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 7.200đ/tháng Thuê
Sách giấy: 48.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12870: 2020 Biệt thự nghỉ dưỡng; TCVN 12871 : 2020 Văn phòng kết hợp lưu trú; TCVN 12872 : 2020 Nhà thương mại liền kề; TCVN 12873 : 2020 Căn hộ lưu trú

Tác giả

Bộ Xây dựng

4.5 256 Đánh giá
23 Lượt mua
1017 Lượt xem
Ebook: 7.200đ/tháng Thuê
Sách giấy: 48.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 48 trang
  • Khổ sách: 21x31 cm
  • Năm xuất bản: 2020
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-3204-7
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12870: 2020 Biệt thự nghỉ dưỡng; TCVN 12871 : 2020 Văn phòng kết hợp lưu trú; TCVN 12872 : 2020 Nhà thương mại liền kề; TCVN 12873 : 2020 Căn hộ lưu trú

TCVN 12870:2020 do Viện Kiến trúc Quốc gia biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 12871:2020 do Viện Kiến trúc Quốc gia biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 12872:2020 do Viện Kiến trúc Quốc gia biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 12873:2020 do Viện Kiến trúc Quốc gia biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Mục lục ở đây

 

Trang

Lời nói đầu

5

TCVN 12870:2020 Biệt thự nghỉ dưỡng - Yêu cầu chung về thiết kế

 

1 Phạm vi áp dụng

7

2 Tài liệu viện dẫn

7

3 Thuật ngữ và định nghĩa

8

4 Nguyên tắc chung

9

5 Yêu cầu thiết kế kiến trúc

10

6 Yêu cầu thiết kế kết cấu

12

7 Yêu cầu về phòng cháy, chống cháy

13

8 Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật bên trong công trình

13

9 Yêu cầu về công tác hoàn thiện

15

Thư mục tài liệu tham khảo

16

TCVN 12871:2020 Văn phòng kết hợp lưu trú - Yêu cầu chung về thiết kế

 

1 Phạm vi áp dụng

17

2 Tài liệu viện dẫn

17

3 Thuật ngữ và định nghĩa

18

4 Nguyên tắc chung

19

5 Yêu cầu thiết kế kiến trúc

20

6 Yêu cầu thiết kế kết cấu

22

7 Yêu cầu thiết kế phòng chống cháy

23

8 Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật bên trong công trình

23

9 Yêu cầu về thang máy

25

10 Yêu cầu công tác hoàn thiện

26

Thư mục tài liệu tham khảo

27

TCVN 12872:2020 Nhà thương mại liên kế - Yêu cầu chung về thiết kế

 

1 Phạm vi áp dụng

28

2 Tài liệu viện dẫn

28

3 Thuật ngữ và định nghĩa

29

4 Nguyên tắc chung

30

5 Yêu cầu thiết kế kiến trúc

30

6 Yêu cầu thiết kế kết cấu

31

7 Yêu cầu về phòng cháy, chống cháy

32

8 Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật bên trong công trình

32

9 Yêu cầu về thang máy

34

10 Yêu cầu công tác hoàn thiện

34

Thư mục tài liệu tham khảo

35

TCVN 12873:2020 Căn hộ lưu trú - Yêu cầu chung về thiết kế

 

1 Phạm vi áp dụng

36

2 Tài liệu viện dẫn

36

3 Thuật ngữ và định nghĩa

37

4 Nguyên tắc chung

38

5 Yêu cầu thiết kế kiến trúc

39

6 Yêu cầu thiết kế kết cấu

42

7 Yêu cầu về phòng cháy, chống cháy

42

8 Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật bên trong

43

9 Yêu cầu về thang máy

45

10 Yêu cầu công tác hoàn thiện

46

Thư mục tài liệu tham khảo

47

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.