Tiêu chuẩn Châu Âu EN
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1992-1-2:2004 + AC:2008 (Thiết kế kết cấu bê tông - Phần 1-2. Quy định chung - Thiết kế kết cấu chịu lửa)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1997-1:2004 (Thiết kế địa kỹ thuật - Phần 1. Các quy định chung)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-2:2002 + AC:2009 (Tác động lên kết cấu - Phần 1-2. Tác động chung - Tác động lên kết cấu khi tiếp xúc với lửa)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN1998-3:2005 + AC:2013 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 3 - Đánh giá và gia cường kết cấu nhà)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-6:2005 + AC:2013 Tác động lên kết cấu - Phần 1-6. Tác động chung – Tác động trong quá trình thi công
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1998-6:2005 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 6 - Tháp trụ và ống khói)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1998-5:2004 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 5 - Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-7:2006 + AC:2010 (Tác động lên kết cấu - Phần 1-7. Tác động chung – Tác động đặc biệt)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1990:2002 + A1:2005/AC (Cơ sở thiết kế kết cấu - Eurocode 0 - Basis of structural design)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-3:2006 + AC:2012 (Tác động lên kết cấu - Phần 3. Tác động do cầu trục và máy móc)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-1:2002 + AC:2009 (Tác động lên kết cấu - Phần 1-1. Tác động chung - Trọng lượng thể tích, trọng lượng bản thân và hoạt tải đối với công trình)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1996-1-2:2005 + AC:2010 (Thiết kế kết cấu gạch, đá - Phần 1.2: Quy định chung - Thiết kế kết cấu chịu lửa)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1996-2:2006 + AC:2009 (Thiết kế kết cấu gạch, đá - Phần 2. Cân nhắc thiết kế, lựa chọn vật liệu và thi công khối xây)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-4:2006 + AC:2012 (Tác động lên kết cấu - Phần 4. Si lô và bể chứa)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1998-4:2006 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 4 - Silo, bể chứa và đường ống)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-4:2005 + AC:2010 (Tác động lên kết cấu - Phần 1-4. Tác động chung – Tác động của gió)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1996-1-1:2005 + AC:2009 (Thiết kế kết cấu gạch đá - Phần 1.1: Quy định chung cho kết cấu gạch đá và gạch, đá cốt thép)
Tiêu chuẩn châu Âu EN 1992-1-1:2004 + AC:2010: Thiết kế kết cấu bê tông Phần 1-1. Quy định chung và quy định cho nhà
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1994-1-2:2005 + AC:2008 (Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông - Phần 1-2. Quy định chung - Thiết kế kết cấu chịu lửa)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1998-1:2004 + A1:2013 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 1- Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1996-3:2006 + AC:2009 (Thiết kế kết cấu gạch, đá - Phần 3: Phương pháp tính đơn giản đối với kết cấu gạch, đá)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1997-2:2007 (Thiết kế địa kỹ thuật - Phần 2: Khảo sát và thí nghiệm đất nền)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-5:2003 + AC:2009 (Tác động lên kết cấu - Phần 1-5. Tác động chung – Tác động của nhiệt)
Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1994-1-1:2004 + AC:2009 (Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông - Phần 1-1. Quy định chung và quy định cho nhà)
Tiêu chuẩn Châu Âu EN
4.5
1048
Lượt xem
26
Đã bán
STTTựa sáchLoại
1Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1992-1-2:2004 + AC:2008 (Thiết kế kết cấu bê tông - Phần 1-2. Quy định chung - Thiết kế kết cấu chịu lửa)Sách giấy
2Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1997-1:2004 (Thiết kế địa kỹ thuật - Phần 1. Các quy định chung)Sách giấy
3Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-2:2002 + AC:2009 (Tác động lên kết cấu - Phần 1-2. Tác động chung - Tác động lên kết cấu khi tiếp xúc với lửa)Sách giấy
4Tiêu chuẩn châu Âu - EN1998-3:2005 + AC:2013 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 3 - Đánh giá và gia cường kết cấu nhà)Sách giấy
5Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-6:2005 + AC:2013 Tác động lên kết cấu - Phần 1-6. Tác động chung – Tác động trong quá trình thi côngSách giấy
6Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1998-6:2005 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 6 - Tháp trụ và ống khói)Sách giấy
7Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1998-5:2004 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 5 - Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật)Sách giấy
8Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-7:2006 + AC:2010 (Tác động lên kết cấu - Phần 1-7. Tác động chung – Tác động đặc biệt)Sách giấy
9Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1990:2002 + A1:2005/AC (Cơ sở thiết kế kết cấu - Eurocode 0 - Basis of structural design)Sách giấy
10Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-3:2006 + AC:2012 (Tác động lên kết cấu - Phần 3. Tác động do cầu trục và máy móc)Sách giấy
11Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-1:2002 + AC:2009 (Tác động lên kết cấu - Phần 1-1. Tác động chung - Trọng lượng thể tích, trọng lượng bản thân và hoạt tải đối với công trình)Sách giấy
12Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1996-1-2:2005 + AC:2010 (Thiết kế kết cấu gạch, đá - Phần 1.2: Quy định chung - Thiết kế kết cấu chịu lửa)Sách giấy
13Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1996-2:2006 + AC:2009 (Thiết kế kết cấu gạch, đá - Phần 2. Cân nhắc thiết kế, lựa chọn vật liệu và thi công khối xây)Sách giấy
14Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-4:2006 + AC:2012 (Tác động lên kết cấu - Phần 4. Si lô và bể chứa)Sách giấy
15Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1998-4:2006 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 4 - Silo, bể chứa và đường ống)Sách giấy
16Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-4:2005 + AC:2010 (Tác động lên kết cấu - Phần 1-4. Tác động chung – Tác động của gió)Sách giấy
17Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1996-1-1:2005 + AC:2009 (Thiết kế kết cấu gạch đá - Phần 1.1: Quy định chung cho kết cấu gạch đá và gạch, đá cốt thép)Sách giấy
18Tiêu chuẩn châu Âu EN 1992-1-1:2004 + AC:2010: Thiết kế kết cấu bê tông Phần 1-1. Quy định chung và quy định cho nhàSách giấy
19Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1994-1-2:2005 + AC:2008 (Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông - Phần 1-2. Quy định chung - Thiết kế kết cấu chịu lửa)Sách giấy
20Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1998-1:2004 + A1:2013 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 1- Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà)Sách giấy
21Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1996-3:2006 + AC:2009 (Thiết kế kết cấu gạch, đá - Phần 3: Phương pháp tính đơn giản đối với kết cấu gạch, đá)Sách giấy
22Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1997-2:2007 (Thiết kế địa kỹ thuật - Phần 2: Khảo sát và thí nghiệm đất nền)Sách giấy
23Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-5:2003 + AC:2009 (Tác động lên kết cấu - Phần 1-5. Tác động chung – Tác động của nhiệt)Sách giấy
24Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1994-1-1:2004 + AC:2009 (Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông - Phần 1-1. Quy định chung và quy định cho nhà)Sách giấy
Xem đầy đủ
Chọn sản phẩm
Thành tiền 1.326.600 đ 1.474.000 đ
Được bán bởi:
Nhà Xuất Bản Xây Dựng
Nhà phát hành tin cậy
Combo gồm 24 cuốn sách Tiêu chuẩn Châu Âu (Eurocodes) về thiết kế công trình do Uỷ ban Châu Âu tiêu chuẩn hóa ban hành để thống nhất áp dụng kể từ năm 2010 trong Liên minh EU. Bộ sách do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng giới thiệu bản dịch một số cuốn sang Tiếng Việt tới bạn đọc.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất