Thực tập và bài tập địa chất công trình
4.5
1401
Lượt xem
3
Đã bán
Chọn sản phẩm
143.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
32.000₫
Thành tiền 143.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2010
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 26.5 (cm)
Số trang:
382
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-2986-3
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5345-5

1. Hiểu được thế nào là các điều kiện địa chất công trình của khu vực xây dựng, ý nghĩa của từng điều kiện như địa hình - địa mạo, cấu trúc địa chất, địa chất thuỷ văn, các hiện tượng địa chất động lực công trình, vật liệu xây dựng địa phương đến sự làm việc ổn định củng như kinh tế của công trình, từ đó người kĩ sư xây dựng có thê lựa chọn vị trí xây dựng tốt nhất, kiến nghị các biện pháp công trình, biện pháp thi công hợp lí với điều kiện địa chất công trình nơi đã lựa chọn.

Các nội dung này được trình bày trong Phần thứ nhất Thực tập môn học địa chất công trình trong phòng (chương Ị - Nhận biết khoáng vật và đất đá, chương 2 - Xác định các tính chất cơ lí của đất) và Phần thứ hai. Thực tập môn học địa chất công trình ở ngoài trời (chương 3 - Thí nghiệm địa chất công trình ờ ngoài trời. Chương 4 - Thực tập đo vẽ địa chất công trình) của cuốn sách này.

2. Đọc và sử dụng các tài liệu địa chất công trình như bản đồ, mặt cắt địa chất công trình, cột địa tầng, báo cáo địa chất công trình,... trong khi thiết kế thi công công trình. Yêu cầu này được đáp ứng trong nội dung chương 4 - Thực tập đo vẽ địa chất công trình và chương 8 - Bài tập bản đồ, mặt cắt địa chất, địa chất công trình. Các bài tập từ 8.1 đến 8.21 giúp cho sinh viên làm quen cách đọc bản đồ địa chất, còn các bài tập từ 8.22 đến 8.35 tìm hiểu cách đánh giá điều kiện địa chất công trình cho một số dạng công trình: đập, nhà ở, đường, cầu, công trình ngầm theo các tài liệu đo vẽ địa hình, khảo sát địa chất công trình đã thu thập được.

3. Các nội dung lí thuyết cơ bản theo cuốn giáo trình "Địa chất công trình" đã được Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp xét duyệt cho nhóm ngành xây dựng, Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp xuất bản năm 1980 và cuốn "Cơ sở Địa chất, cơ học đất và Nền móng công trình" của tác giả, Nhà xuất bản Xây dựng xuất bản năm 2004. Trong Phần thứ ba. Bài tập địa chất công trình của cuốn Thực tập và Bài tập địa chất công trình này có chương 5 - Bài tập tính chất vật lí, cơ học của đất; chương 6 - Bài tập các hiện tượng địa chất động lực công trình và chương 7 - Bài tập Nước dưới đất, nhằm giúp cho sinh viên hiểu rõ các hiện tượng địa chất, các đại lượng, các công thức, giúp cho họ hiểu sâu hơn nội dung lí thuyết đã học.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất