Thực hành nghiên cứu định lượng tình huống nghiên cứu chia sẻ tri thức giữa các giảng viên đại học
4.5
1638
Lượt xem
14
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
29.000₫
Thành tiền 29.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
341
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-330-075-8

Cuốn sách chuyên khảo này cung cấp những nguyên lý cơ bản về phương pháp nghiên cứu định lượng với cách tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế và áp dụng phương pháp này trong thực hành nghiên cứu quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh nói chung và chia sẻ tri thức giữa các giảng viên trong các trường đại học ở Việt Nam nói riêng. Cuốn sách cung cấp những thông tin hữu ích và đặc biệt phù hợp cho độc giả là các nhà nghiên cứu trẻ, các nghiên cứu sinh, học viên cao học trong lĩnh vực Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin. Ngoài ra, cuốn sách cũng có thể là tài liệu tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu và hoạt động thực tiễn trong nhiều lĩnh vực xã hội khác có quan tâm tới việc tìm hiểu và sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong việc phân tích như SPSS, AMOS,…

Ngoài phần giới thiệu và danh mục tài liệu tham khảo, cuốn sách này gồm 6 chương. 

Chương 1. Nghiên cứu định lượng: Một số vấn đề cơ bản: trình bày một số vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu định lượng. 

Chương 2. Cơ sở lý thuyết và các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức: trình bày về cơ sở lý thuyết và các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức. 

Chương 3. Các giả thuyết và mô hình nghiên cứu: trình bày về các giả thuyết và mô hình nghiên cứu sử dụng trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức giữa giảng viên trong các trường đại học.

Chương 4. Phương pháp nghiên cứu: trình bày về quy trình nghiên cứu, phát triển thang đo và các bước tiến hành nghiên cứu.

Chương 5. Phân tích số liệu và kết quả nghiên cứu: trình bày về phân tích số liệu và kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức giữa giảng viên trong các trường đại học.

Chương 6. Bình luận về kết quả nghiên cứu và kiến nghị: bàn luận về kết quả nghiên cứu và một số kiến nghị về các giải pháp thúc đẩy chia sẻ tri thức giữa giảng viên trong các trường đại học.

Cuốn sách này được trình bày theo hướng kết hợp giữa các nguyên lý về nghiên cứu định lượng và thực tiễn sử dụng phương pháp trong các nghiên cứu mang tính học thuật. Ngoài việc giới thiệu các nguyên lý có tính lý thuyết, các ví dụ cụ thể về các công trình nghiên cứu có sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng để minh họa cho nội dung của mỗi chương; đặc biệt trong sách có sử dụng các công trình nghiên cứu của chính các tác giả. 

 

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất