Thiết kế trưng bày di sản lý thuyết và thực hành
4.5
748
Lượt xem
4
Đã bán
Chọn sản phẩm
62.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
18.000₫
Thành tiền 62.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2011
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
18 x 24 (cm)
Số trang:
208
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
18-2012/cxb/903-160/xd
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5936-5

Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, ở nước ta đã có một số bảo tàng. Tuy vậy, sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa được đánh dấu bởi sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh kỷ sắc lệnh 65/SL ngày 23-11-1945 về bảo tồn cổ tích ở Việt Nam. Sau năm 1954, miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã xây dựng một số bảo tàng mới như Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bào tàng Quân đội (nay là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam), Bảo tàng Hải Phòng, Bảo tàng Việt Bắc (nay là Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Sau năm 1975, hiện tượng “bùng nổ” bảo tàng, so lượng bảo tàng đã tăng lên đột biến. Đen cuối năm 2000, theo thống kế của Cục Di sản văn hóa, nước ta có 115 bảo tàng, trong đó có 6 bảo tàng quốc gia, còn lại là các bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng địa phương và các di tích hoạt động như một bảo tàng.

Bước sang thể kỷ XXI, sau 20 năm sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là sau khi Luật di sản văn hóa được Quốc hội thông qua và ban hành, nhiều bảo tàng công lập được xây dựng mới và năng cấp trưng bày, đặc biệt là sự ra đời của nhiều bảo tàng ngoài công lập và hoạt động trưng bày, triển lãm chuyên đề.

Tuy nhiên số lượng bảo tàng thu hút được lượng lớn khách tham quan hiện nay còn chưa nhiều. Đây là vấn đề lớn mà một trong những nguyên nhân qụan trọng là hiện trạng trưng bày của các bảo tàng.

Để góp phần giải đáp bài toán khó này, Nhà xuất bản Xây dựng cho ra mắt bạn đọc cuốn "Thiết kế trưng bày di sản - Lý thuyết và thực hành " do tác giả Nguyễn Thịnh biên soạn nhằm giới thiệu cấc bước tiến hành để một cuộc trưng bày di sản thành công, từ lý thuyết đến thực hành bằng những ví dụ cụ thể. Tác giả đã chọn cách giải quyết bằng cách: đi từ lý thuyết trưng bày với những khải niệm, phương pháp và đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu cần quan tâm hàng đầu là hướng tới công chúng; đến những vấn đề cụ thể về quá trĩnh thiết kế: thiết kế nội dung và thiết kế hình thức nghệ thuật. Thiết kế nội dung, cuồn sảch nhẩn mạnh đến vẩn đề khách tham quan; mục tiêu, thông điệp của từng cuộc trưng bày và các chủ đề trưng bày. Thiết kế nghệ thuật vấn đề quan tâm là “kịch bản trưng bày ” (scenario) - một thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng nhiều trong các sách chuyên khảo của châu Âu hiện nay. Thiết kế hĩnh thức nghệ thuật trưrig bày là nghệ thuật sử dụng không gian trưng bày và nhấn mạnh đến các phương tiện hỗ trợ khách tham quan, 'phương tiện nghe nhìn, âm thanh, ánh sáng, các bản chữ trong trưng bày... là những vấn đề mà các bảo tàng hiện nay chưa quan tâm đúng mức.

Để tổ chức một cuộc trưng bày từ ý tưởng đến hiện thực, mối quan tâm hàng đầu là ngân sách, bởi vì ngân sách nhà nước là có giới hạn. Kinh nghiêm thành công của một số bảo tàng được trình bày trong cuốn sách này xem như một gợi ý cho các bảo tàng công lập, các bảo tàng lư nhãn cũng như những nhà sưu tập có thê tìm thấy nhiều nguồn tài chính đê thực hiện mục đích của mình.

 

 

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất