Chủ đề sách

Định dạng:
123

175 Giáo trình trong chủ đề

Bài tập Sức bền vật liệu tập 1
 • Tác giả: Chu Thanh Bình (CB) Trần Minh Tú, Phạm Sỹ Đồng, Đặng Xuân Hùng, Nguyễn Thị Hường, Trần Bình Định, Trần Đại Hào - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 162
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 90.000 vnđ

Thiết kế kết cấu thép nhà tiền chế
 • Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn - ĐH Kiến Trúc
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 320
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 165.000 vnđ

Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện
 • Tác giả: Hồ Đắc Lộc
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 90
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 53.000 vnđ

Quản lý dự án xây dựng thiết kế, đấu thầu và các thủ tục trước xây dựng
 • Tác giả: Bùi Ngọc Toàn
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 302
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 119.000 vnđ

Thiết kế kết cấu thép theo quy phạm Hoa kỳ AISC 360-10
 • Tác giả: Đoàn Định Kiến và nnk - ĐHXD
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 270
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 135.000 vnđ

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
 • Tác giả: Trịnh Xuân Lai-Cty tư vấn CTN số 2
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 240
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 95.000 vnđ

Tính toán kết cấu công trình kích thước lớn khi tương tác động lực học với sóng biển và nền
 • Tác giả: PGS.TS. Đinh Quang Cường - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 156
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 88.000 vnđ

Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông - Tập 5: Thiết kế và tính toán thủy văn - thủy lực hệ thống thoát nước đô thị
 • Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Thoan (CB)
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 382
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 200.000 vnđ

Gió và tác động của gió lên công trình
 • Tác giả: Hoàng Nam - ĐH Bách Khoa - TP HCM
 • Khổ sách: 17,5 x 25 cm
 • Số trang: 210
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 122.000 vnđ

Hướng dẫn đồ án môn học thiết kế nhà máy thuỷ điện
 • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thượng Bằng
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 128
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 76.000 vnđ

Lý thuyết bê tông
 • Tác giả: Nguyễn Như Quý (CB) - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 210
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 115.000 vnđ

Phương pháp phần tử chuyển động
 • Tác giả: Lương Văn Hải (CB), Trần Minh Thi, Cao Tấn Ngọc Thân - ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 180
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 100.000 vnđ

Thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo tiêu chuẩn Mỹ AISC/LRFD 360-16
 • Tác giả: Trần Văn Phúc (CB) và nnk - ĐH Kiến trúc tp HCM
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 192
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 108.000 vnđ

Tính toán thiết kế nhà cao tầng theo TCVN và tiêu chuẩn Châu Âu (EUROCODE)
 • Tác giả: Đặng Tỉnh
 • Khổ sách:
 • Số trang: 226
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 124.000 vnđ

Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán kết cấu nhịp cầu dầm đơn giản bê tông cốt thép ứng suất trước bán lắp ghép theo tiêu chuẩn TCVN 11823:2017
 • Tác giả: Lê Bá Danh, Nguyễn Minh Hùng - Đại học Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 128
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 75.000 vnđ

123
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.