Thiết kế kiến trúc các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị Tập 1

Tác giả

Nguyễn Cao Lãnh
4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
69 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Sách giấy: 50.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Thiết kế kiến trúc các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị Tập 1

Tác giả

Nguyễn Cao Lãnh

4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
69 Lượt xem
Sách giấy: 50.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • Người dịch:
  • Số trang: 114 trang
  • Khổ sách: 19 x 27 cm
  • Năm xuất bản: 2013
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy;
  • ISBN: 2013 - 41
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thiết kế kiến trúc các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị Tập 1

 

Các công trình đầu mối  hạ tầng kỹ thuật là một bộ phận không thể thiếu của đô thị, cung cấp và đảm bảo các dịch vụ hạ tầng thiết yếu cho đô thị như cấp nước, xử lý nước thải hay xử lý chất thải  rắn. Cùng với sự phát triển nhanh  chóng của khoa học kỹ thuật  và công nghệ, các công trình này cũng không  ngừng thay đổi diện mạo kiến trúc: Từ các công trình thường được cho là khô cứng, chỉ mang tính kỹ thuật,  dần trở thành các công  trình sinh động có  tính kiến trúc và thẩm mỹ cao. Đặc biệt là theo các xu hướng kiến trúc  xanh,  sinh thái hay bền vững, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có thể mang một hình thức kiến trúc hoàn toàn mới và nổi bật  như là một điểm nhấn của đô thị. Điều này cũng loại bỏ hoàn toàn quan niệm về mức độ “bẩn” hay ô nhiễm môi trường của các công trình này.

Cuốn  sách này có mục đích cung cấp cho sinh viên ngành Quy hoạch và sinh viên các ngành liên quan khác các kiến thức cơ bản về quy hoạch và thiết kế kiến trúc các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị. Qua đó, sinh viên có thể áp dụng để thực hiện đồ án môn học, đồ án tổng hợp hay đồ án tốt nghiệp và sau khi ra trường, sinh viên có thể nhanh chóng thiết kế các công trình thực tế theo kịp các xu hướng phát triển của thời đại.

 

 

 

 

Mục lục ở đây

 

Trang

Lời nói đầu

3

Chương 1. Mở đầu

5

1.1. Khái niệm chung

5

1.2. Phân loại công trình

5

1.2.1. Phân loại theo chức năng sử dụng

5

1.2.2. Phân loại theo chiều cao tầng

6

1.3. Phân cấp công trình

7

1.4. Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị

9

1.5. Yêu cầu và nhiệm vụ quy hoạch, thiết kế kiến trúc các công trình

 

            đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị

10

1.5.1. Các yêu cầu cơ bản

10

1.5.2. Nhiệm vụ quy hoạch các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị

11

1.5.3. Nhiệm vụ thiết kế kiến trúc các công trình đầu mối hạ tầng

 

                  kỹ thuật đô thị

12

1.6. Các cơ sở thiết kế kiến trúc các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

 

            đô thị

13

1.6.1. Các cơ sở pháp lý chung

13

1.6.2. Các tài liệu liên quan đến khu đất xây dựng

14

1.6.3. Các tài liệu về công nghệ xử lý

14

1.6.4. Các tài liệu về tổ chức môi trường lao động

15

1.6.5. Các tài liệu về kiến trúc, xây dựng

16

1.6.6. Các cơ sở về kinh tế

16

1.7. Công trình xanh

16

1.7.1. Khái niệm công trình xanh

16

1.7.2. Các yêu cầu về thiết kế công trình xanh

17

1.7.3. Các nguyên tắc cơ bản của thiết kế công trình xanh

18

1.7.4. Các hệ thống đánh giá công trình xanh

20

Chương 2. Thiết kế kiến trúc nhà máy cấp nước

22

2.1. Khái niệm chung về cấp nước đô thị

22

2.1.1. Hệ thống cấp nước đô thị

22

2.1.2. Yêu cầu và tiêu chuẩn về cấp nước đô thị

24

2.2. Các cơ sở quy hoạch, thiết kế kiến trúc nhà máy cấp nước

28

2.2.1. Các phương pháp xử lý nước

28

2.2.2. Các dây chuyền công nghệ xử lý nước

28

2.3. Các bộ phận chức năng trong nhà máy cấp nước và nguyên tắc

 

            bố trí, thiết kế

30

2.3.1. Khu vực trước nhà máy

30

2.3.3. Khu vực sản xuất - xử lý

30

2.3.4. Khu vực cung cấp và đảm bảo kỹ thuật

34

2.3.5. Khu vực cây xanh, mặt nước

34

2.3.6. Đường giao thông, sân bãi

34

2.4. Quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế kiến trúc nhà máy cấp nước

35

2.4.1. Quy hoạch tổng mặt bằng

35

2.4.2. Thiết kế kiến trúc một số hạng mục công trình chính

38

2.5. Giới thiệu một số nhà máy cấp nước

43

2.5.1. Hình ảnh một số nhà máy cấp nước tại Việt Nam

43

2.5.2. Nhà máy cấp nước James W. Jardine, Chicago, Illinois, Hoa Kỳ

46

2.5.3. Nhà máy cấp nước Prospect, Sydney, Auxtralia

47

2.5.4. Nhà máy cấp nước Whitney, New Heaven, Connecticut (Hoa Kỳ)

49

Chương 3. Thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải

53

3.1. Khái niệm chung về xử lý nước thải đô thị

53

3.1.1. Hệ thống thoát nước thải đô thị

53

3.1.2. Yêu cầu và tiêu chuẩn về thoát nước thải đô thị

54

3.2. Các cơ sở quy hoạch, thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải

56

3.2.1. Các phương pháp xử lý nước thải

56

3.2.2. Các dây chuyền công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

56

3.3. Các bộ phận chức năng trong nhà máy xử lý nước thải và nguyên tắc

 

            bố trí, thiết kế

58

3.3.1. Khu vực trước nhà máy

58

3.3.2. Khu vực xử lý

58

3.3.3. Khu vực cung cấp và đảm bảo kỹ thuật

61

3.3.4. Khu vực cây xanh, mặt nước

62

3.3.5. Đường giao thông, sân bãi

62

3.4. Quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải

63

3.4.1. Quy hoạch tổng mặt bằng

63

3.4.2. Thiết kế kiến trúc một số hạng mục công trình chính

65

3.5. Giới thiệu một số nhà máy xử lý nước thải

68

3.5.1. Một số hình ảnh tổng thể nhà máy xử lý nước thải

68

3.5.2. Nhà máy xử lý nước thải Pescenica, Zagreb, Croatia

70

3.5.3. Nhà máy xử lý nước thải Munich, Đức

71

3.3.4. Nhà máy xử lý nước thải Newtown Creek, Greenpoint, Hoa Kỳ

72

Chương 4. Thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý chất thải rắn

76

4.1. Khái niệm chung về xử lý chất thải rắn đô thị

76

4.1.1. Quản lý chất thải rắn đô thị

76

4.1.2. Yêu cầu và tiêu chuẩn thu gom chất thải rắn đô thị

77

4.2. Các cơ sở quy hoạch, thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý chất thải rắn

80

4.2.1. Các phương pháp xử lý chất thải rắn

80

4.2.2. Dây chuyền công nghệ xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt

80

4.3. Các bộ phận chức năng trong nhà máy xử lý chất thải rắn và

 

            nguyên tắc bố trí, thiết kế

81

4.3.1. Khu vực trước nhà máy

81

4.3.2. Khu vực xử lý chất thải rắn

81

4.3.3. Khu vực cung cấp và đảm bảo kỹ thuật

85

4.3.4. Khu vực cây xanh, mặt nước

87

4.3.5. Đường giao thông, sân bãi

88

4.4. Quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý chất thải rắn

89

4.4.1. Quy hoạch tổng mặt bằng

89

4.4.2. Thiết kế kiến trúc một số hạng mục công trình chính

91

4.5. Giới thiệu một số nhà máy xử lý chất thải rắn

95

4.5.1. Nhà máy xử lý chất thải rắn Danish, Đan Mạch

95

4.5.2. Nhà máy xử lý chất thải rắn Spittelau Firnwarme, Viên, Áo

96

4.5.3. Nhà máy xử lý chất thải rắn Maishima, Oshaka, Nhật Bản

99

4.5.4. Nhà máy xử lý chất thải rắn Minato, Nhật Bản

102

4.5.5. Nhà máy xử lý chất thải rắn Isle of Man, Douglas, Hoa Kỳ

103

4.5.6. Nhà máy xử lý chất thải rắn Amagerforbraending (AMF),

 

                  Copenhagen, Đan Mạch

104

4.5.7. Nhà máy xử lý chất thải rắn ở New Roskilde, Đan Mạch

107

Tài liệu tham khảo

108

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.