Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline khách lẻ:

0888080290
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Thí nghiệm và kiểm định công trình đường ô tô

4.5

369

lượt xem

0

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
 • -
  +
Thành tiền

169.000₫

 • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
 • Kích thước bìa:19 x 27 cm
 • Năm XB:2022
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook, Sách giấy
 • Số trang: 286 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-6607-3
 • ISBN: 978-604-82-6403-1
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Công trình đường ô tô (gồm đường trong đô thị và đường ngoài đô thị) chiếm tỷ trọng rất lớn trong các công trình cơ sở hạ tầng nói chung và trong hệ thống giao thông đường bộ nói riêng. Chất lượng của công trình đường ô tô là sự kết hợp của nhiều khâu từ công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát thi công, thí nghiệm và kiểm định chất lượng. Trong đó, công tác thí nghiệm và kiểm định chất lượng là khâu quan trọng có tính quyết định đến chất lượng của công trình đường ô tô.

Cuốn sách “Thí nghiệm và kiểm định công trình đường” được biên soạn bám sát theo chương trình học tín chỉ dùng cho sinh viên các ngành Xây dựng Công trình Giao thông và Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đ à Nẵ ng. Cuốn sách cung cấp nhữ ng kiến thức cơ bản liên quan đến công tác thí nghiệm từ các loại đất để xây dựng nền đường, các loại vật liệu hạt không và có dùng chất kết dính để xây dựng các lớp móng mặt đường, các loại vật liệu bê tông xi măng, bê tông nhựa để xây dựng các lớp mặt đường, cho đến công tác thí nghiệm ngoài hiện trường và kiểm định chất lượng công trình đường ô tô. Trong quá trình biên soạn nhóm tác giả đã tham khảo các tài liệu liên quan, các tiêu chuẩn hiện hành ở trong nước và các tiêu chuẩn Quốc tế đang được sử dụng ở Việt Nam như AASHTO, ASTM, ... Ở mỗi phương pháp thí nghiệm trong cuốn sách được trình bày khái niệm, phạm vi áp dụng, dụng cụ và thiết bị, trình tự thí nghiệm, tính toán kết quả và ví dụ minh họa giúp cho người đọc có thể tiến hành các thí nghiệm theo đúng quy định, xử lý số liệu chính xác, tính toán kết quả thí nghiệm được thuận tiện và dễ dàng. Các kỹ sư và kỹ thuật viên trong các ngành xây dựng có thể sử dụng cuốn sách như một tài liệu kỹ thuật. Ngoài ra, các học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ giảng dạy và cán bộ làm công tác nghiên cứu cũng có thể sử dụng cuốn sách này làm tài liệu tham khảo khi tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm.

Phân công biên soạn như sau: Chủ biên và biên soạn các Chương 1, 2 - GVC.TS. Hồ Văn Quân; Biên soạn các Chương 3, 4, 5 - GVC.TS. Hồ Văn Quân và ThS. Phạm Thái Uyết.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất

Ok