Chủ đề sách

Định dạng:
123

288 Giáo trình trong chủ đề

Áp dụng kết cấu công trình và công nghệ tiên tiến trong xây dựng bền vững các tuyễn đường bộ vùng núi
 • Tác giả: PGS.TS Đặng Gia Nải, PGS.TS. Đào Văn Đông, TS. Đặng Việt Đức - ĐH Công nghệ GTVT
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 154
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 87.000 vnđ

Bảo trì công trình xây dựng
 • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng, TS. Nguyễn Ngọc Thắng - Khoa công trình - ĐH Thủy Lợi
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 176
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 99.000 vnđ

Hướng dẫn đồ án môn học nhà máy thuỷ điện
 • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thượng Bằng
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 128
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 76.000 vnđ

Kết cấu nổi siêu lớn: Phân tích và ứng dụng
 • Tác giả: PGS.TS. Lương Văn Hải (CB), Nguyễn Xuân Vũ - ĐH Bách Khoa - TP HCM
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 138
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 80.000 vnđ

Lý thuyết bê tông
 • Tác giả: Nguyễn Như Quý (CB) - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 210
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 115.000 vnđ

Cầu vòm ống thép nhồi bê tông
 • Tác giả: Trần Bảo Xuân
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 630
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 330.000 vnđ

Rung chấn nền đất do hoạt động thi công xây dựng
 • Tác giả: TS. Nguyễn Lan - ĐH Bách khoa Đà Nẵng
 • Khổ sách: 19 x 27 cm
 • Số trang: 156
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 89.000 vnđ

Xây dựng móng bằng cọc chế tạo sẵn
 • Tác giả: Phạm Huy Chính
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 170
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 95.000 vnđ

Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước theo tiêu chuẩn ACI 318 - 14 của Hoa Kỳ
 • Tác giả: TS. Nguyễn Việt Hưng - ĐH Bách Khoa HCM
 • Khổ sách: 19x27
 • Số trang: 166
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 93.000 vnđ

Sổ tay quan trắc đập bê tông
 • Tác giả: GS.TS. Nguyễn Chiến (CB), PGS.TS. Nguyễn Cảnh Thái, TS. Nguyễn Quốc Hiệp, TS. Nguyễn Phương Dung - ĐH Thủy Lợi HN
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 190
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 104.000 vnđ

Hướng dẫn thực hành thí nghiệm công trình cầu
 • Tác giả: TS. Nguyễn Lan - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 104
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 64.000 vnđ

Cầu thép theo TCVN 11823:2017
 • Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Thuấn và nnk
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 286
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 154.000 vnđ

Chỉnh trị sông phân lạch (sách chuyên khảo)
 • Tác giả: Lương Phương Hậu và nnk
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 304
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 163.000 vnđ

Công nghệ xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện
 • Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Hùng - ĐH Thủy Lợi
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 248
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 134.000 vnđ

Công trình bến
 • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Ngọc - ĐH Hàng Hải VN
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 406
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 214.000 vnđ

123
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.