Chủ đề sách

Định dạng:
123

293 Giáo trình trong chủ đề

Áp dụng kết cấu công trình và công nghệ tiên tiến trong xây dựng bền vững các tuyến đường bộ vùng núi
 • Tác giả: PGS.TS. Đặng Gia Nải, PGS.TS. Đào Văn Đông, TS. Đặng Việt Đức - ĐH Công nghệ GTVT
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 154
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 87.000 vnđ

Cầu vòm ống thép nhồi bê tông
 • Tác giả: Trần Bảo Xuân
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 630
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 330.000 vnđ

Bảo trì công trình xây dựng
 • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng, TS. Nguyễn Ngọc Thắng - Khoa công trình - ĐH Thủy Lợi
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 176
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 99.000 vnđ

Hướng dẫn đồ án môn học nhà máy thuỷ điện
 • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thượng Bằng
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 128
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 76.000 vnđ

Kết cấu nổi siêu lớn: Phân tích và ứng dụng
 • Tác giả: PGS.TS. Lương Văn Hải (CB), Nguyễn Xuân Vũ - ĐH Bách Khoa - TP HCM
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 138
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 80.000 vnđ

Lý thuyết bê tông
 • Tác giả: Nguyễn Như Quý (CB) - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 210
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 115.000 vnđ

Độ bền kết cấu bê tông cốt thép trong các công trình ven biển
 • Tác giả: TS. Ngô Việt Đức - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 140
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 82.000 vnđ

Kết cấu đặc biệt bằng bê tông cốt thép
 • Tác giả: Nguyễn Lê Ninh (CB); Lê Việt Dũng - Võ Mạnh Tùng - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 290
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 157.000 vnđ

Công nghệ cọc nâng cao
 • Tác giả: Cao Văn Hóa - ĐH Kiến trúc HCM
 • Khổ sách:
 • Số trang: 184
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 104.000 vnđ

Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Kinh nghiệm quốc tế và quy định ở Việt Nam
 • Tác giả: PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng, Ths. Huỳnh Hàn Phong - ĐHKTHN
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 178
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 99.000 vnđ

Cầu thép theo TCVN 11823:2017
 • Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Thuấn và nnk
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 286
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 154.000 vnđ

Chỉnh trị sông phân lạch (sách chuyên khảo)
 • Tác giả: Lương Phương Hậu và nnk
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 304
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 163.000 vnđ

Công nghệ xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện
 • Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Hùng - ĐH Thủy Lợi
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 248
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 134.000 vnđ

Công trình bến
 • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Ngọc - ĐH Hàng Hải VN
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 406
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 214.000 vnđ

Hoạt tải và đánh giá khả năng chịu hoạt tải công trình cầu
 • Tác giả: TS. Nguyễn Lan - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
 • Khổ sách: 19x27cm
 • Số trang: 328
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 174.000 vnđ

123
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.