TCVN 9386 - 2012 Thiết kế công trình chịu động đất
4.5
1685
Lượt xem
9
Đã bán
Chọn sản phẩm
180.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
27.000₫
Thành tiền 180.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2020
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
20,5 x 24 cm
Số trang:
274
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-3153-8
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3380-8

TCVN 9386:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 375:2006 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9386:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây  dựng biên soạn, Bộ  Xây dựng đề  nghị, Tổng cục  Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất