TCVN 9259-1:2012 (ISO 3443-1:1979) Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật - Tolerances for buildingPart 1 : Basic principles for evaluation and specification
6T226X1
4.5
1410
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21 x 31 (cm)
Số trang:
18
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4688-4

TCVN 9259 - 1 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 3443 - 1 : 1979. TCVN 9259 -1 : 2012 được chuyển đổi từ TCXD 247 : 2001 (ISO 3443 - 1 : 1979) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Bộ TCVN 9259 dưới tiêu đề chung là “Dung sai trong xây dựng công trình" bao gồm những phần sau: * TCVN 9259 - 1 : 2012, Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật. * TCVN 9259 - 8 : 2012, Phần 8: Kiểm tra kích thước và kiểm soát thi công. Bộ ISO 3443 Tolerances for building còn gồm các phần sau: * ISO 3443 - 2 : 1979 - Part 2: Statistical basis for predicting fit between components having a normal distribution of sizes * ISO 3443 - 3 : 1987 - Part 3: Procedures for selecting target size and predicting fit * ISO 3443 - 4 : 1986 - Part 4: Method for predicting deviations of assemblies and for allocation of tolerances * ISO 3443 - 5 : 1982 - Part 5: Series of values to be used for specification of tolerances * ISO 3443 - 6 : 1986 - General principles for approval criteria, control of conformity with dimensional tolerance specifications and statistical control - Method 1 * ISO 3443 - 7 : 1988 - Part 7: General principles for approval criteria, control of conformity with dimensional tolerance specifications and statistical control - Method 2 (Statistical control method) TCVN 9259 - 1 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất