TCVN 8653-4:2012 Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền rửa trôi của màng sơn - Wall emulsion paints - Test methods - Part 4: Determination of scrub resistance of paint film
4.5
1770
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21x31 cm
Số trang:
15
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5158-1

TVCN 8653-1: 5:2012 thay thế TCVN 6934 :2001 TVCN 8653-1: 5:2012 với tên chung, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử, bao gồm các phần sau: TVCN 8653-1:2012 được xây dựng trên cơ sở tham khảo GB/T 9755:2001 Synthetic resin emulsion coating for exterior wall và JIS K 5660:2003; TVCN 8653-2;3;4;5:2012 được xây dựng trên cơ sở TCVN 6934 :2001; TVCN 8653-1:5:2011 do Viện Vật Liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất