TCVN 8257:2009, TCVN 8256:2009 Tấm thạch cao
4.5
2220
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2012
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21x31 cm
Số trang:
24
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
CXB/6-64/XD
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4254-1

TCVN 8256 : 2009 được xây dựng dựa trên cơ sở ASTM C1396/C 1396M: Standard ecification for Gypsum Board và ASTM C1278/C1278M: Standard Specification for fiber – Reinforced Gypsum panels.

TCVN 8256 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, 
Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 8257-1¸8 : 2009 được xây dựng dựa trên cơ sở ASTM 
C473-07 Standard Test Methods for physical Testing of Gypsum panel products và ASTM E 96/E 96M-05 Standard Test Methods for Water vapor Transmission of materials.

TCVN 8257-1¸8 : 2009 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng 
biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất