TCVN 7891:2008 Vật liệu chịu lửa kiềm tính - Spinel - Phương pháp xác định hàm lượng SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO - Spinel refractories - Test methods for determination of silicon (IV) oxide, iron (III) oxide, aluminium oxide, calcium oxide
4.5
590
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21x31 cm
Số trang:
15
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5122-2

TCVN 7891 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Xây dựng đề nghị,, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất