TCVN 7364-1:2018 (ISO 12543-1:2011) Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần - Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Definitions and description of component parts
4.5
980
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21 x 31 (cm)
Số trang:
16
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5038-6

TCVN 7364-3:2018 thay thế TCVN 7364-3.2004. TCVN 7364-3:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 12543-3:2011. TCVN 7364-3:2018 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7364:2018, Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp, bao gồm các phần sau: - TCVN 7364-1:2018 (ISO 12543-1 -.2011), Phầ n 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần; - TCVN 7364-2:2018, Phần 2: Kính dán an toàn nhiều lớp; - TCVN 7364-3:2018 (ISO 12543-3:2011), Phần 3: Kính dán nhiều lớp; - TCVN 7364-4:2018 (ISO 12543-4:2011), Phần 4: Phương pháp thử độ bền; - TCVN 7364-5:2018 (ISO 12543-5:2011), Phần 5: Kích thước và hoàn thiện cạnh; - TCVN 7364-6:2018 (ISO 12543-6:2011), Phần 6: Ngoại quan.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất