TCVN 6530-3:2016 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định khối lượng thể tích, độ xốp biểu kiến, độ hút nước, độ xốp thực của vật liệu chịu lửa định hình sít đặc - Refractory products - Test methods -Part 3: Dense shaped refractory product - Determination of bulk density,apparent porosity, water absorption and true porosity
6T575X1
4.5
577
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21x31 cm
Số trang:
17
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4787-4

TCVN 6530-1+13:2016 thay thế TCVN 6530-1-6:1999. TCVN 6530- 7:2000, TCVN 6530-8:2003. TCVN 6530-9-12:2007. TCVN 6530- 13:2008. TCVN 6530-1+13:2016 do Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn. Bộ Xây dựng đề nghị. Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6530-1+13:2016. Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử. bao gồm các phần sau: TCVN 6530-1:2016, Phần 1: Xác định độ bền nén ở nhiệt độ thường của vật liệu chịu lửa định hình sít đặc;

Bình luận

Tuyển tập hay nhất