TCVN 6415-1 - 18:2016 Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử
4.5
1386
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
80.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
12.000₫
Thành tiền 80.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2020
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
21x31 cm
Số trang:
99
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-3842-1
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4005-9

Bộ tiêu chuẩn TCVN 6415-1÷18:2016 Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử, bao gồm các phần sau:

TCVN 6415-1:2016   thay thế TCVN 6415-1:2005 (tương đương ISO 10545-1:2014) Phần 1: Lấy mẫu và nghiệm thu sản phẩm;

TCVN 6415-2:2016 thay thế TCVN 6415-2:2005 (tương đương ISO 10545-2:1995) Phần 2: Xác định kích thước và chất lượng bề mặt;

TCVN 6415-3:2016 thay thế TCVN 6415-3:2005 (tương đương ISO 10545-3:1995) Phần 3: Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích;

TCVN 6415-4:2016 thay thế  TCVN 6415-4:2005 (tương đương ISO 10545-4:2014) Phần 4: Xác định độ bền uốn và lực uốn gãy;

TCVN 6415-5:2016 thay thế TCVN 6415-5:2005 (tương đương ISO 10545-5:1996) Phần 5: Xác định độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi;

TCVN 6415-6:2016 thay thế  TCVN 6415-6:2005 (tương đương ISO 10545-6:2010) Phần 6: Xác định độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men;

TCVN 6415-7:2016 thay thế  TCVN 6415-7:2005 (tương đương ISO 10545-7:1996) Phần 7: Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men;

TCVN 6415-8:2016 thay thế  TCVN 6415-8:2005 (tương đương ISO 10545-8:2014) Phần 8: Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài;

TCVN 6415-9:2016 thay thế  TCVN 6415-9:2005 (tương đương ISO 10545-9:2013) Phần 9: Xác định độ bền sốc nhiệt;

TCVN 6415-10:2016 thay thế TCVN 6415-10:2005 (tương đương ISO 10545-10:1995) Phần 10: Xác định hệ số giãn nở ẩm;

TCVN 6415-11:2016 thay thế TCVN 6415-11:2005 (tương đương ISO 10545-11:1994) Phần 11: Xác định độ bền rạn men đối với gạch men;

  TCVN 6415-12:2016 thay thế TCVN 6415-12:2005 (tương đương ISO 10545-12:1995) Phần 12: Xác định độ bền băng giá;

TCVN 6415-13:2016 thay thế TCVN 6415-13:2005 (tương đương ISO 10545-13:1995) Phần 13: Xác định độ bền hóa học;

TCVN 6415-14:2016 thay thế TCVN 6415-14:2005 (tương đương ISO 10545-14:1995) Phần 14: Xác định độ bền chống bám bẩn;

TCVN 6415-15:2016 thay thế TCVN 6415-15:2005 (tương đương ISO 10545-15:1995) Phần 15: Xác định độ thôi chì và cadimi của gạch phủ men;

TCVN 6415-16:2016 thay thế TCVN 6415-16:2005 (tương đương ISO 10545-16:2010) Phần 16: Xác định sự khác biệt nhỏ về màu;

TCVN 6415-17:2016 thay thế TCVN 6415-17:2005 Phần 17: Xác định hệ số ma sát;

TCVN 6415-18:2016 thay thế TCVN 6415-18:2005 (tương đương EN 101:1991) Phần 18: Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs.

TCVN 6415-1÷18:2016 do Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất