TCVN 5895:2012 (ISO 8560:1986) Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng -Thể hiện các kích thước mô đun, đường và lưới mô đun - Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grid
4.5
936
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Sắp ra mắt
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21x31 cm
Số trang:
23
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4614-3

TCVN 5895:2012 thay thế TCVN 5895:1995 (ISO 8560:1986). TCVN 5895:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 8560:1986. TCVN 5895:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5895:1995 (ISO 8560: 1986) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 5895:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất