TCVN 5726:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và môđun đàn hồi khi nén tĩnh - Heavyweight concreteMethod for determination of prismatic compresive strength and static modulus of elasticity
4.5
993
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Sắp ra mắt
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21x31 cm
Số trang:
17
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4959-5

TCVN 5726 - 1993 BÊ TÔNG NẶNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ LĂNG TRỤ VÀ MODUN ĐÀN HỒI KHI NÉN TĨNH Heavyweight concrete Method for determination of prismatic compresive strenght and static modulus of elasticity. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử cường độ lăng trụ, modun đàn hồi khi nén tĩnh của bê tông nặng.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất