TCVN 5574:2012 kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế
4.5
548
Lượt xem
3
Đã bán
Chọn sản phẩm
91.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
14.000₫
Thành tiền 91.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2013
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
20,5 x 24 cm
Số trang:
162
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
2013-TCVN5574:2012
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-6398-0

TCVN 5574:2012 thay thế TCVN 5574:1991.
TCVN 5574:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 356:2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 5574: 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất