TCVN 4032:1985 Xi măng - Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén - Cements - Methods for determination of bending and compressive strength
4.5
547
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21x31 cm
Số trang:
20
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4929-8

TCVN 4032:1985 Xi măng - Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén Cements - Methods for determination of bending and compressive strength Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 140:1964, phần V và TCVN 2232:1977.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất