TCVN 3745-2:2008 Bản vẽ kỹ thuật - Biểu diễn đơn giản đường ống - Phần 2: Hình chiếu trục đo - Technical drawings - Simplified representation of pipelines - Part 2: Isometric projection
6T327X1
4.5
1308
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21 x 31 (cm)
Số trang:
45
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4842-0

TCVN 3745-1:2008; TCVN 3745-2:2008 và TCVN 3745-3:2008 thay thế TCVN 3745:1983. TCVN 3745-1:2008 hoàn toàn tương đương ISO 6412-1:1993. TCVN 3745-1:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 10 Bản vẽ kỹ thuật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 3745: 2008 Bản vẽ kỹ thuật - Biểu diễn đơn giản đường ống, gồm có 3 phần sau: - TCVN 3745-1:2008 (ISO 6412-1:1989) Phần 1:Nguyên tắc chung và biểu diễn trực giao; - TCVN 3745-2:2008 (ISO 6412-2:1989) Phần 2:Hình chiếu trục đo; - TCVN 3745-3:2008 (ISO 6412-3:1993) Phần 3:Thiết bị đầu cuối hệ thống thông gió và thoát nước.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất