Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

TCVN 2748:1991 Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung

4.5

71

lượt xem

0

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
Thành tiền

10.000₫

 • NXB: Nhà Xuất Bản Xây Dựng
 • Kích thước bìa:21x31 cm
 • Năm XB:2021
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook
 • Số trang: 14 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-4576-4
 • ISBN: tcvn2748.1991
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 2748:78

“Phân cấp nhà và công trình - nguyên tắc cơ bản”

Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để phân cấp và xác định cấp công trình xây dựng bao gồm các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi... nhằm tạo điều kiện để xác định các giải pháp kinh tế kỹ thuật hợp lý khi thiết kế hoạch đầu tư xây dựng.

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất

Ok