Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

TCVN 12526:2018 (ISO 20761:2018) Tái sử dụng nước tại khu vực đô thị - Hướng dẫn đánh giá an toàn tái sử dụng nước - Thông số và phương pháp đánh giá - Water reuse in urban areas - Guidelines for water reuse safety evaluation - Assessment parameters and methods

4.5

211

lượt xem

0

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
Thành tiền

10.000₫

 • NXB: Nhà Xuất Bản Xây Dựng
 • Kích thước bìa:21x31 cm
 • Năm XB:2021
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook
 • Số trang: 33 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-5692-0
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

TCVN 12526:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 20761:2018;

TCVN 12526:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 282 Tái sử dụng nước biên soạn, Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất

Ok