Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

TCVN 12526:2018 (ISO 20761:2018) Tái sử dụng nước tại khu vực đô thị - Hướng dẫn đánh giá an toàn tái sử dụng nước - Thông số và phương pháp đánh giá - Water reuse in urban areas - Guidelines for water reuse safety evaluation - Assessment parameters and methods

4.5

885

lượt xem

0

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
Thành tiền

10.000₫

 • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
 • Kích thước bìa:21x31 cm
 • Năm XB:2021
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook
 • Số trang: 33 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-5692-0
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

TCVN 12526:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 20761:2018;

TCVN 12526:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 282 Tái sử dụng nước biên soạn, Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Bình luận

;

Tuyển tập hay nhất

Ok